Home Grups de Diàleg Interreligiós i Interconviccional

Grups de Diàleg Interreligiós i Interconviccional

GRUPS DE DIÀLEG INTERRELIGIÓS I INTERCONVICCIONAL (GDI)

QUÈ SÓN ELS GRUPS DE DIÀLEG (GDI)

Els Grups de Diàleg Interreligiós (GDI) són espais de trobada on persones vinculades diverses creences i conviccions d’un territori concret es reuneixen amb la finalitat de posar en valor i visibilitzar el pluralisme religiós a la ciutat, defensar el dret a la llibertat religiosa, de pensament i de consciència, trencar prejudicis entre tradicions i millorar la cohesió social del territori. Els objectius dels GDI són: fomentar el coneixement mutu, dialogar entre confessions i creences, establir aliances i projectes comuns al territori, i donar-se a conèixer a la resta de la ciutadania.

Objectius d’un grup de diàleg:

 • Promoció del diàleg entre creences i conviccions, a partir de temes comuns i aprofundir en els continguts profunds i més importants de cada religió (essencials i definidors i no auxiliars).
 • Valorar conjuntament el fet religiós com un fet humà i social, com una dimensió fonamental de les persones i dels pobles (dimensió espiritual i transcendent) i que té funcions socials d’integració i de canvi.
 • Manteniment i aprofundiment del diàleg entre comunitats religioses i organitzacions veïnals i entitats de la societat civil.
 • Presentació de la diversitat religiosa i del diàleg al barri
 • Visibilitzar positivament i normalitzar el fet religiós i espiritual en el barri.
 • Donar a conèixer la diversitat religiosa i espiritual del barri a les escoles i entitats civils del barri i col·laborar amb elles en tot allò comú i humà que els uneix.
 • Procurar que les comunitats religioses i espirituals coneguin i, si s’escau, participin en la rica vida associativa, cultural i social del barri.
 • Elaborar conjuntament articles per la premsa, per revistes o manifestos que expressin un posicionament comú sobre alguna temàtica actual de la societat que es consideri convenient aportar l’opinió del grup.
 • Organitzar conjuntament amb altres entitats civils i escoles del barri, algun acte, taula rodona, xerrada, o celebració oberta a tothom.

ELS GRUPS DE DIÀLEG (GDI)

[/cmsmasters_toggle]

La Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg Interreligiós, creada per l’AUDIR, aplega les iniciatives de divuit entitats i grups interreligiosos estables de l’àrea territorial de llengua catalana que, a banda d’haver-hi grups a diverses ciutats del Principat, València, Alacant, i Mallorca també n’hi ha al Roselló i Andorra.

Agrupa iniciatives que reuneixen persones de, com a mínim, dues confessions religioses diferents i que tenen com a objectiu principal la pràctica i la difusió del diàleg entre les diverses confessions religioses. Valora decididament altres iniciatives de diàleg interreligiós promogudes individualment per alguna de les diferents tradicions religioses o espirituals, per entitats cíviques o per administracions públiques.

Convoca dues reunions plenàries anuals (una per semestre) dels representants de tots els grups o entitats membres, dues reunions de la Comissió Permanent i un Parlament Català de les Religions cada dos anys.

Des dels seus inicis, l’AUDIR n’ha assumit, per consens, la coordinació, servei des d’on impulsa i promou la constitució i consolidació de nous grups o plataformes interreligioses que afavoreixin la comunicació, l’intercanvi d’informació, de bones pràctiques i d’ofertes de formació per al diàleg interreligiós.

La Xarxa està connectada, a nivell internacional, amb la “Xarxa de Ciutats Associades al Consell del Parlament de les Religions del Món”. Les activitats i bones pràctiques de la Xarxa són presentades i divulgades a través dels mitjans de comunicació generals i específics, especialment a través de la revista de diàleg interreligiós Dialogal, la web d’AUDIR (www.audir.org) i les altres webs de les entitats de la Xarxa

 1. Associació Amics de la UNESCO Lleida
 2. Amities Interreligieuses du Roussillon
 3. AUDIR
 4. Centre Ecumènic de Catalunya
 5. Centre d’Estudi de les Tradicions Religioses
 6. Grup d´Andorra
 7. Càtedra de les tres religiones – Universitat de València
 8. Diàleg Interreligiós Monàstic (DIM)
 9. CREA Universitat de Barcelona
 10. La Xarxa i el grup de diàleg interreligiós de Manresa
 11. Associació de Diàleg Interreligiós de Sabadell
 12. Mesa interreligiosa de Alicante
 13. Vivarium Gerisena
 14. Grup de diàleg de Vic
 15. Fòrum de diàleg de l’Hospitalet de Llobregat
 16. Grup de diàleg interreligiós de Mallorca
 17. Carmel Ecumènic Interreligiós de Badalona
 18. Xarxa Interreligiosa Per la Pau
 19. Grup diàleg interreligiós de Tarragona

Grups observadors a la Xarxa

 1. Terrassa. Grup de Diàleg Interreligiós
[/cmsmasters_toggles]

GDI DE CATALUNYA

Els GDI de Catalunya estan destiants i orientats a aprofundir i dialogar sobre els continguts esencials de cada religió, a construir relacions i ponts de diàleg entre diferents comunitats, entitats religioses i conviccionals. També son grups on es reflexiona sobre el sentit que cada religió dóna a la vida i els seus valors. Són grups on s’aprèn a valorar conjuntament el fet religiós com un fet humà i social, com una dimensió fonamental de les persones i dels pobles.

Actualment els GDI presents a Catalunya són:

 1. Grup de diàleg interreligiós i interconviccional de Salt.
 2. Grup de diàleg interreligiós i interconviccional de Vilafranca del Penedès.
 3. Grup de diàleg interreligiós i interconviccional de Vilanova i la Geltrú.
 4. Grup de diàleg interreligiós de Reus

Amb la col·laboració de: