AUDIR escollida membre del Govern Global de la URI amb el 77% dels vots

Jaume de Marcos, cristià protestant de tradició unitarista, membre de la Junta d’AUDIR, representant d’AUDIR i vicepresident del Consell Europeu de la United Religions Initiative, acaba de ser escollit, en votació democràtica, membre del Consell de Govern Gobal de la United Religions Initiative, amb seu central a San Francisco, Califòrnia. Ha estat elegit com a un dels tres representants europeus amb el 77,3% dels vots emesos.

Tal com exigeixen els estatuts de l’URI, van votar més del 50% dels CC (Cercles de Cooperació o organitzacions interreligioses membres) elegibles de cada regió del planeta. Els resultats van ser validats per diversos adjudicadors independents. Els representants recentment elegits ocuparan el seu nou càrrec durant la pròxima reunió plenària del Consell Global del proper mes de setembre del 2022 i serviran durant quatre anys, fins el setembre del 2026. Els representants són escollits de manera transparent, participativa i democràtica.

És el segon cop en què AUDIR entra al Govern Global. Anteriorment hi va ser a través de la bahá’í Elisabeth Lheure, que actualment forma part de la Junta d’AUDIR.

La United Religions Initiative (URI) – Iniciativa de les Religions Unides (IRU), la xarxa interreligiosa de base més gran del món, conrea la pau i la justícia amb la voluntat de comprometre la gent a superar les diferències religioses i culturals i treballar junts pel bé de les seves comunitats humanes i del món.

URI/IRU és una organització no governamental (ONG) amb estatut consultiu davant el Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides. AUDIR n’és membre fundador des de l’any 2000 en què va signar la carta fundacional a Pittsburgh (Pennsylvania), a través de l’aleshores president de l’Associació, Fèlix Martí.

Jaume de Marcos, que va ser durant més de quatre anys president d’AUDIR, podrà donar visibilitat i presentar les bones pràctiques de les iniciatives interreligioses i interconviccionals que duu a terme AUDIR en l’àmbit internacional així com comunicar a la Junta i a l’equip de gestió d’AUDIR les iniciatives d’arreu del món que poden tenir interès per a la promoció de diàleg, la diversitat i la cohesió i que podrien ser adaptades al nostre país. La seva presència al Consell de Govern Global contribuirà a aprofundir la connexió i prestigi internacional d’AUDIR i a reforçar la seva tasca al servei del diàleg interreligiós i interconviccional.