S’avis – Un projecte intergeneracional d’aprenentatge solidari d’AUDIR

AUDIR aposta per l’ensenyament de la diversitat i del diàleg a través d’un projecte intergeneracional centrat en la descoberta i l’aprenentatge de la qualitat humana profunda compartida

AUDIR està duent a terme el Projecte Intergeneracional d’ensenyament a través de l’aprenentatge solidari S’avis. El projecte s’ha dut a terme a l’escola Vedruna Gràcia el primer semestre del 2022 i s’iniciarà properament a dos centres escolar més. En conjunt implicarà al voltant d’un centenar d’alumnes dels tres centres de batxillerat de Barcelona.

La iniciativa combina l’aprenentatge de la diversitat religiosa i conviccional de joves de primer de batxillerat, d’una banda, amb la sensibilització i la solidaritat d’aquests joves amb la gent gran, d’una altra. A més, a ningú se li amaga que els “ancians” han estat sempre uns actors destacats en les transmissions de les savieses tradicionals i, en aquest sentit, són imprescindibles per a la seva comunicació i valoració. Es tracta d’una oferta innovadora de coneixement, intercanvi i valoració de la diversitat de savieses que conviuen a Barcelona, amb la convicció que aquesta diversitat suma i afavoreix una millor convivència i cohesió social. Els joves i els “ancians” de les principals tradicions dialoguen i així són també un model positiu per a les respectives comunitats i per al conjunt de la societat.

Funcionament del projecte

El projecte es centra en les històries breus o contes de saviesa que són referents de qualitat humana profunda. Els valors que vehiculen aquestes narratives ajuden a dialogar, a acceptar millor l’altre i, fins i tot, a estimar-lo. En elles hi ha una dimensió de saviesa que és molt enriquidora perquè facilita la cohesió de les societats.

En la dinàmica de l’activitat es cerca presentar històries de saviesa que ofereixin coneixement de l’alteritat i sentit i esperança compartits, tot cercant la interacció dels avis i àvies i del jovent a través de les seves preguntes i intervencions al finalitzar cadascuna de les històries. Els joves són els relators de les narracions i els dinamitzadors de l’activitat. La coordinació de les activitats educatives la duu AUDIR. Es coordinen educadors i alumnes.

Les activitats les duem a terme els alumnes amb l’ajuda dels tutors i l’assessorament d’AUDIR i amb la participació dels responsables de residències d’avis, que són properes als centres educatius i que també participen en el projecte.

També es realitzen visites a centres de culte i es conviden membres significatius i de referència de diverses tradicions religioses que puguin presentar sense intermediaris la seva pròpia tradició religiosa.

El projecte s’inspira en les prioritats de la UNESCO que privilegia el coneixement i l’educació en el respecte a la diversitat en els dos col·lectius que protagonitzen el projecte, els joves i els avis. És un projecte original i singular que combina la diversitat religiosa i conviccional i el diàleg interreligiós i intergeneracional.

El projecte S’Avis compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, a través de Direcció de Serveis per a l’Acció Comunitària.

Aquest projecte compta amb el suport de: