Home Exposicions

Exposicions

AUDIR disposa de 3 exposicions interreligioses itinerants

Treball de divulgació per donar a conèixer el món de les religions…

“Mirades en Diàleg”

És una exposició itinerant per diferents pobla­cions catalanes, fruit del diàleg constant entre les comunitats re­ligioses i un equip de treball de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós. La mostra combina, en un mateix espai, un material que pretén donar a conèixer la diversitat religiosa de Catalunya i el diàleg interreligiós per tal de transmetre un missatge harmònic i unitari.

Les religions que configuren l’exposició són el cristianisme, l’ islam, el budisme, el sikhisme, el judaisme, la fe bahà’í, l’ hinduisme i també s’hi fa present el punt de vista humanista.

“Déu en la mirada”

Amb l’exposició “Déu en la Mirada”, la foto periodista Anna Boyé ens proposa un vi­atge a través de la diversitat de l’experiència religiosa i espiritual, tot fent èmfasi especial en el paper i les vivències

de les dones. Des del Japó fins a Zimbabwe, passant per Palestina, Anglaterra, l’índia, el Nepal i Nova York, les mes de 80 fotos de la mostra ens presenten persones i contextos per als quals religió i espiritualitat són part indestriable de la vida quotidiana.

“Religions del món – Pau mundial – Ètica Universal”

L’exposició “Religions del món – Pau mundial – Ètica Universal” concebuda per la Fundació Ètica Universal amb la finalitat de fer més proper el món complex de les religions, convida el visitant a familiaritzar-se amb les creences i conviccions i a entendre el seu missatge ètic i la seva rellevància en la nostra societat actual. En concebre aquesta exposició, els autors han volgut dissenyar una eina de sensibilització adreçada al públic en general. El marc temàtic de l’exposició és la idea de l’ètica global, és a dir, la recerca de valors i principis comuns en les religions.

Veure informació detallada de les tres exposicions i dades de contacte per demanar-la: info

CatalanEnglishSpanish