Home Mediació als centres penitenciaris

Mediació als centres penitenciaris

Projecte sobre Diversitat als Centres Penitenciaris de Catalunya

AUDIR ha tingut un ventall ampli d’experiències en l’àmbit penitenciari, des de l’any 2008. Davant la constatació d’una creixent diversitat cultural i religiosa als centres penitenciaris, es considera necessari un pla d’actuació per assegurar la promoció del diàleg entre cultures, religions i conviccions i la prevenció de la radicalització en l’àmbit penitenciari, tot respectant una política social centrada en la rehabilitació. AUDIR ha elaborat i desenvolupat un programa educatiu de divulgació i sensibilització envers la pluralitat religiosa i la necessitat del diàleg entre cultures, creences i conviccions no religioses als centres penitenciaris que ha estat acollida per la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

Aquesta tasca de sensibilització es proposa:

  • Fer possible el reconeixement i valoració de la diversitat cultural i de creences.
  • Oferir la possibilitat que es produeixin intercanvis enriquidors en base a la igualtat de dret de tothom i a la llibertat de pensament i d’expressió.
  • Facilitar el trencament de prejudicis i estereotips que afectin la convivència i atiïn el foc de la intolerància, que poden conduir a la incitació de l’odi i/o a la radicalització dels interns.
  • Ajudar a la prevenció de la radicalització dels interns.

Desenvolupament del projecte

AUDIR proposa dos formats d’activitats a realitzar als centres penitenciaris:

PRIMER FORMAT:

Dinamització d’un grup de diàleg intercultural i interreligiós. L’objectiu del grup de diàleg és fomentar el coneixement mutu entre persones de tradicions culturals, religioses i lingüístiques diferents i oferir-los eines per possibilitar la superació d’estereotips, prejudicis i idees preconcebudes. Els grups de diàleg intercultural i interreligiós estan formats per un conjunt estable entre 10 i 20 interns i cada grup està coordinat per dos tècnics i/o tècniques d’AUDIR.

SEGON FORMAT:

Visualització de la diversitat, a través de 3 activitats

Primera activitat: La presència d’una exposició al CP durant quinze dies per crear interès i estimular inquietuds. Exposicions en roll-up:

· Religions del món, Pau universal, Ètica global.
· Mirades en diàleg.
· Centres de culte.


Les dos primeres presenten l’essencial de les creences i tradicions de religions majoritàries i presents al nostre país i una reflexió sobre el seu missatge comú. La tercera exposició mostra la riquesa cultural que hi ha al centres de culte i proporciona un aproximació als diferents centres de culte.

Segona activitat: Es realitza una xerrada sobre el contingut de l’exposició i s’intenta generar un petit col·loqui amb la intenció de que els interns facin diferents preguntes sobre les tradicions o els llocs de culte.

Tercera activitat: Un taller per conèixer i valorar la diversitat cultural al nostre país d’una forma dinàmica i participativa. Es proposen diferents tallers com:

· Conta-contes / històries de saviesa.
· Música i espiritualitat.
· Diàleg entre religions i conviccions no religioses.
· L’ experiència del diàleg.
· La diversitat a través de les festes.
· Dones, espiritualitat i qualitat humana.

· Ens coneixem? Parlem de l’alteritat.