Home Coral Interreligiosa

Coral Interreligiosa

Única a Catalunya i a l’Estat, la “Coral Interreligiosa Per la Pau” va néixer el 2007 sota el suport i l’impuls de l’AUDIR.

El projecte, que va sorgir amb la pretensió de ser una expressió pròpia del diàleg intercultural i interreligiós a Catalunya, encara avui es va consolidant com a fruit de la voluntat de fer explícit el desig de germanor, pau i harmonia entre les diferents cultures i tradicions religioses.

El seu objectiu primordial és el de mostrar a la societat catalana que la cultura del diàleg i la pau és un repte urgent i irrenunciable, i que la diferència pot esdevenir font d’enriquiment personal i de grup. Això ho mostren no amb l’intercanvi de paraules i accions, sinó amb l’intercanvi d’expressions estètiques musicals; així, doncs, l’objectiu de la coral és fer de la música una eina de comunicació i diàleg i mostrar com el diàleg és possible més enllà de la paraula. Perquè, es aprofundint en la riquesa espiritual i cultural que roman al cor de les distintes tradicions religioses, que els membres de la coral experimenten la diferència com un enriquiment personal de la dimensió estètica que els porta a conviure en un intercanvi de relacions que són alhora experiència musical, diàleg i trobada.

Altres objectius de la “Coral per la Pau” són l’esdevenir un punt de trobada, de convivència i amistat entre les diverses tradicions religioses que la formen; un camí que els porti a fer experiència d’escolta i diàleg amb «el diferent»; oferir la possibilitat de poder expressar, mitjançant el cant, l’experiència de l’humà i del sagrat des de la  perspectiva de la cultura de la pau i, finalment, una oferta de formació i enriquiment personal, mitjançant l’aprenentatge de tècniques vocals i de peces musicals que pertanyen a distintes cultures i religions.

En els àmbits de cant coral, cada vegada pren més relleu la formació musical permanent dels cantaires. La Coral per la Pau, formada actualment per 34 cantaires que pertanyen a 4 tradicions religioses distintes (cristiana, budista, hinduista i Fraternitat Universal, també és un projecte en formació amb el següent pla de treball:

 • Primera fase: la preparació i assaig setmanal de dues hores (els dilluns, durant tot el període lectiu, de les 8,30 a les 10,30 de la nit).
 • Segona fase: els concerts i les actuacions que es van duent a terme al llarg de l’any, alguns ja previstos i d´altres que es van endegant segons demanda.
 • Tercera fase: les ofertes de formació de cap de setmana on s’alterna la formació en el cant i els assajos més intensius; formació en coneixement de la sensibilitat i cultura musical de les diverses tradicions i el coneixement de l’altre.

El seu repertori, sempre assessorat i supervisat per músics reconeguts i experts de cada tradició religiosa, està format per peces musicals que pertanyen a distintes tradicions religioses o peces musicals compostes al si d’aquestes tradicions les quals s’interpreten en actes públics de caràcter religiós o festiu.

REPERTORI

Algunes de les peces musicals de l´ampli repertori  de la Coral per la Pau són:

 • Ubi Caritas, cant de Taizé.
 • Magnificat, cant de Taizé.
 • Nada te turbe, cant de Taizé.
 • Siyahamb’ ekukhanyen’ kwenkhos , cant Zulú.
 • Ipharadisi, tradicional de la República de Sudàfrica.
 • Awe Somagwaza, tradicional República de Sudàfrica.
 • Om Mani Padme Hum, mantra budista.
 • Om Tare Tutare Ture Soha, mantra budista.
 • Sönam Diyi…, cant budista.
 • Ragu Pati,  mantra hindú.
 • Hare Krishna, mantra hindú.
 • Adoramus Te
 • Dona Nobis Pacem
 • Santa Maria Strela do dia
 • All night all day
 • Al Shlosha d’Varim
 • Iraqi Peace son
 • Ananda Jananí, cant devocional d’AMMA.
 • Dodi li, Nina Chen, cant jueu.
 • Donna, donna…, Sholom Secunda, cant jueu.
 • Stand by Me, Ben E. King.
 • Jerusalem d’Or, Noemí Shémek, cant jueu.
 • Seqüència del Diumenge de Pasqua, música gregoriana.
 • Pare Nostre, Rimsky Korsakow, cant cristià.
 • Salve de la Misa Rociera, tradicional cristià catòlic.
 • Pare fes-los u, coral protestant.
 • Let me wait for you, Bazil Meade, gospel cristià Evangèlic.
 • gni Parthene, melodia cristiano-ortodoxa.
 • Sol Cennet’in , cant sufí.
 • Aliki Mini Assalam, tradicional del Marroc.
 • Assalam Aleikum, cant àrab.
 • Signore Delle Cime, Guiseppe de Marzi (pregària pèls morts a la muntanya).
 • This Little Light of Mine, cant espiritual negre. Gospel cristià Evangèlic.
 • Imagine, Ben E. King.
 • Go down Moses, cant negre espiritual.
 • Slava vychnih bogou, litúrgia ortodoxa russa.
 • It’s me, o Lord, negre espiritual.
 • Tege moem, litúrgia ortodoxa.
 • La vostra santa voluntat, J S Bach, litúrgia protestant.
 • Ishqallah Mabudillah, tradició sufí.
 • Musica Dei, musica de John Levitt.
 • Angel de la son, lletra i musica de Lluis Guzman.
 • Banaha, tradicional africana.
 • Ave Verum, de Edward Elgar.
 • Vora els rius de Babilònia, espiritual negre.
 • Precious Lord. Take my hand, Gospel.
 • I’ve got a new name,Ya Baha’u’l-Abha adaptada a 3 veus.
 • Om Namah Shivaya, mantra hindú..
 • Adoramus Te
 • Dona Nobis Pacem
 • Santa Maria Strela do dia
 • All night all day
 • Al Shlosha d’Varim
 • Iraqi Peace song
 • Ya Baha’u’l-Abha adaptada a 3 veus.

Per a obtenir una informació més detallada podeu posar-vos en contacte amb: