Home Grup Inicial

Grup Inicial

Origen

  • Va néixer el 1997.
  • Esdevé el grup fundador.

Coordinadora

  • Marisa Barros.

Tradicions i conviccions presents al grup

  • Format per 12 persones que hi participen a títol personal, però són membres significatius i rellevants de les tradicions respectives.
  • Tradicions religioses que en formen part: Interconviccional – budistes – catòlics – ISKON krishna – bahá’í,– Església Mennonita – islam – focolars – Església Protestant – jueus.

 Objectius

  • Esdevenir un espai permanent de coneixement de les tradicions respectives, de diàleg entorn de qüestions o reptes compartits, de cultiu de bones relacions personals i d’amistat compartida.

Metodologia

  • Prioritzen el diàleg per sobre de les exposicions o articles monogràfics.

El llibre sobre els Processos de Reconciliació fou el resultat d’una nova metodologia en la dinàmica de les reunions perquè mostrarà, de manera directe, els diàlegs del grup amb els desig de promoure un estil més espontani i amb la mínima reelaboració possible. Amb això es pretén donar fe del caràcter essencialment constructiu del mateix procés de diàleg. Tant la part més teòrica de textos com la que es refereix a les bones practiques afegides als diàlegs, pretenen oferir una visió global del paper positiu de les tradicions religioses i de les conviccions en la construcció d’una convivència social sana i pacifica

CatalanEnglishSpanish