Home Grup Inicial

Grup Inicial

El grup Inicial

El Grup Inicial és el més antic dels grups de l’AUDIR.

Es va constituir l’any 1997 i va esdevenir el nucli fundador dels grups de l’Associació A.U.D.I.R.

Composició del grup

Està format per 12 persones que hi participen a títol personal, però són membres significatius i rellevants de les tradicions a les que pertanyen.

Les tradicions religioses que en formen part són: Interconviccional – Budistes – Catòlics – ISKON Krishna –  Bahá’í,– Església Mennonita – Islam – Focolars – Església Protestant – Jueus.

Objectius

Esdevenir un espai permanent de coneixement i comprensió entre les diferents tradicions i camins de saviesa. Promoure el diàleg interreligiós e interconfessional i donar a conèixer obertament a la societat les seves eines.

Metodologia

S´ha dinamitzat una modalitat de diàleg obert i participatiu, on els membres del GDI Inicial comparteixen les diferents perspectives sobre articles d´opinió amb relació a l´actual espiritualitat i el Diàleg Interreligiós e Interconfessional.

El GDI Inicial considera rellevant donar a conèixer les seves eines i comprensions de saviesa. Per aquest motiu, han decidit –de forma consensuada- obrir les reunions a la participació i l´assistència de la societat.

Temes tractats

Enguany el GDI Inicial ha participat al Parlament de les Religions 2019.

Les conclusions de la seva valoració han posat en relleu una certa sorpresa davant el fet que la comunitat jueva no va tenir gaire representació al Parlament de Mallorca. Per altra banda, s´ha valorat l´hospitalitat, disponibilitat i coordinació realitzades pel GDI Mallorca. La proposta participativa i l´assistència al Parlament s´ha valorat positiva i notablement.

Activitats

Les reunions del grup són generalment propostes obertes i disposades a obrir el Diàleg Interreligiós e I. entre els membres entorn de temes d´interès comú.

Han participat en el Parlament de Mallorca 2019

El llibre sobre els Processos de Reconciliació que han confeccionat fou el resultat d’una nova metodologia en la dinàmica de les reunions perquè mostrarà, de manera directe, els diàlegs del grup amb els desig de promoure un estil més espontani i amb la mínima reelaboració possible. Amb això es pretén donar fe del caràcter essencialment constructiu del mateix procés de diàleg. Tant la part més teòrica de textos com la que es refereix a les bones practiques afegides als diàlegs, pretenen oferir una visió global del paper positiu de les tradicions religioses i de les conviccions en la construcció d’una convivència social sana i pacifica

Horari i regularitat de les reunions

Reunions mensuals. Els darrers dimarts de mes de 18 a 19,30h.

Prioritzen el diàleg per sobre de les exposicions o articles monogràfics.

Projectes: Confeccionar el contingut del pròxim Calendari 2021 A.U.D.I.R

Tenen en projecte donar un format diferent a les seves trobades per obrir-les a persones que hi puguin estar interessades. A fi d’encetar aquest nou camí, han dut a terme un discerniment a través d’una sèrie de consultes. Després de fer-ne la valoració, s´ha decidit convenient continuar amb les tertúlies temàtiques de Diàleg.  Apunten, però, a combinar-les amb sessions en les quals les diferents confessions puguin comentar amb profunditat articles especialitzats en D.I. i espiritualitat. La intenció és poder oferir les trobades obertes a un públic general i heterogeni per donar a conèixer l´ experiència real del Diàleg Interreligiós e Interconviccional.