Home Grup d’Espiritualitat

Grup d’Espiritualitat

Origen

 • 18 de setembre de 2014

Coordinadora

 • Marta Matarin

 Tradicions i conviccions presents al grup

 • El formen 9 persones
 • Tradicions religioses que hi paricipen: hinduisme, judaisme, budisme, brahma kumaris, bahá’í, cristianisme catòlic i humanisme laic.

 Objectius

 • Projectar el seu diàleg i treball entorn els temes que veuen que configuren el més essencial de l’espiritualitat del diàleg interreligiós.
 • Apleguen la reflexió entorn el següents aspectes:
 1. Considerar la humanitat com una sola família i copsar la força de l’Absolut present i actuant en totes les religions i espiritualitats.
 2. Reflexionar sobre com les diverses tradicions religioses són distintes maneres d’expressar com el Transcendent s’ha revelat i comunicat a la humanitat. Son escoles d’escolta interior i d’expressió de l’experiència del Transcendent.
 1. Acollir el diàleg interreligiós i l’experiència de compartir la pròpia fe, com una interpel·lació mútua on, uns i altres són cridats a anar més enllà.

4 Fer experiència de com les diferències entre de les pròpies identitats, compartides amb transparència, poden ajudar a fer una recerca més profunda de Déu, sabent adreçant-nos mútuament i amb respecte la pregunta: Quin és el teu Déu? podem apropar-nos sincerament a l’altre.

Metodologia

 • S’inicia la reunió amb una estona de silenci/meditació, que condueix, rotativament, una membre del grup.
 • Sovint, el temes que es tracten, són prèviament preparats a través de material que es passa per internet.
 • A cada reunió, una persona distinta ha preparat una dissertació/informació sobre el tema i l’exposa.
 • Tot seguit s’enceta el diàleg.