Home Carmel Ecumènic Interreligiós de Badalona

Carmel Ecumènic Interreligiós de Badalona

Grup Carmel Ecumènic i Interreligiós de Badalona (CEIB)

Davant de la pluralitat i diversitat religiosa i cultural de la nostra societat, la comunitat dels Carmelites Descalços de Badalona vam iniciar al gener del 2018, un grup d´una vintena de persones, animats pel P. Jesús Sans i Compte, ocd., prior de la nostra comunitat. Quan diem CEIB, volem dir:

CARMEL: Per que volem seguir l’espiritualitat de Teresa de Jesús i Sant Joan de la Creu dins l’escola mística carmelitana en diàleg i comunió amb l’Església i les tradicions religioses del mon ECUMÈNIC: Per caminar, pregar i créixer juntes totes les Esglésies Cristianes (Catòlics, Protestants, Ortodoxes, Anglicans….), per construir un mon millor.

INTERRELIGIÓS: Per que volem caminar, pregar i créixer juntes totes les tradicions o confessions religioses ( Judaisme, Cristianisme, Islam, Hinduisme, Budisme, Taoisme, Confucianisme, Xintoisme, Sikhisme, Fe Baha’i i religions animistes…) per potenciar un veritable diàleg amb respecta i amor.

Som el quart grup que es crea al conjunt de l’Estat Espanyol (amb els de Madrid, Santander i Còrdova) una iniciativa que va néixer l’any 1996 a La Cavada (Cantabria) de la mà de la laica Clara Caro.

CAMI DE FUTUR AMB XARXA: Volem caminar plegats amb els grups de Badalona: grup Pregària per al Pau, Associació per la Pau, Taula Diàleg Interreligiós Ajuntament de Badalona…

També col·laborem amb la família – AUDIR de Catalunya i amb la delegació diocesana d’Ecumenisme i Relacions Interreligioses de Barcelona.
De moment, hem començat treballant el llibre del P. Jesús Sans (ocd), La Pregària Interreligiosa, AVUI, (Poden pregar juntes les religions?). Ens trobem cada tercer dilluns del mes a les 20h a la capella del Santíssim, amb el següent esquema:

A les 20h: Pregària, uns breus moments de silenci, comentaris sobre la pregària inicial.

  • El text, compartim reflexions (Ressonància del text).
  • Algú porta preparada una Pregaria del món d’avui (sobre qualsevol tema d’actualitat de aquells dies), comentaris breus i expontanis…
  • Avisos pel grup
  • A les 20,50h: Pregària final ( pot ser el Pare Nostre…)

De moment treballem més el que és la formació, coneixem les arrels ecumèniques i interreligioses del nostre món cultural i religiós.

Un cop ben consolidats, pensem incorporar al grup gent d’altres confessions, també participa amb nosaltres el Pare Alfons de l’Església Ortodoxa d’Antioquia, i que en una ocasió ens va vindre a fer una celebració Ortodoxa a la nostra Església, amb les explicacions pertinents en que hi vam participar tot el grup, i va ser una bona ocasió per posar en pràctica un dels lemes del nostre grup; Poden Pregar Juntes les Religions?

Hem tingut la col·laboració d’un grup musulmà , la comunitat AL- Taqwa, que ens va explicar el Ramada, i ens va convidar a participat en els sopars iftar del mes del ramada.

També hem tingut la col·laboració del P. Justin (ocd) natural de la Índia, sobre el mòn Hinduista, quant treballàvem el capítol; La Pregaria Hinduista.

També vàrem tindre el testimoni de la Laia Blanch Xicart, amb experiència en el Budisme Zen que ens va parlar de la Meditació, coincidint quant treballàvem el capítol La meditació Budista.

També hem participat en El Capvespre de les Religions, organitzat per la Taula Religions de Badalona, a semblança de les Nits de les Religions que ja fa uns anys que es fa a Barcelona, a continuació us transcric el text explicatiu de la esmentada activitat:

Jornada del I Capvespre de les Religions a Badalona, 8 de juny 2019

Aquesta jornada vol contribuir a fer conèixer una realitat a vegades desconeguda com és la diversitat religiosa, afavorint un espai de trobada veritable, lluny de les imatges sovint distorsionades que ens arriben de les diferents tradicions religioses que conviuen a la nostra ciutat”

Junts volem continuar fent camí com Carmel Ecumènic i Interreligiós a Badalona.

CEIB, Badalona – maig del 2020

ADREÇA DEL GRUP:
COMUNITAT CARMELITES DESCALÇOS
C/ SANT MIQUEL, nº 44 (baixos)
08911 – BADALONA (BARCELONA )
www. carmelcat.cat/badalona
E-mail: badalona@carmelcat.cat
Tercer DILLUNS del mes, a les 20h.
Tel: 933 891 659 / 617 13 04 13