Home Grup AUDIR Jove

Grup AUDIR Jove

Origen

 • Va néixer el 2010 amb una primera trobada interreligiosa en la que van participar joves de diferents tradicions.
 • Es considerajoves” a les persones entre 17 i 35 anys

Coordinadors

 • Rosa Martínez i Sergio Arévalo

Tradicions i conviccions presents al grup

 • El grup més implicat està conformat per joves que pertanyen a les tradicions religioses següents: cristians catòlics, cristians evangèlics, islam, sikhs, judaisme, budisme, hinduisme, Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies i conviccions no religioses.
 • El grup jove del 2017 ha comptat amb dos tipus de participants. 12 joves que han estat plenament implicats amb el funcionament del grup coordinador de La Nit de les Religions, que han fet propostes i assistit regularment a les trobades, i un altre grup de 40 persones que han participat en el projecte de Constructors de Ponts.
 • Les ciutats on, en principi, s’identifiquen els joves són principalment Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Terrassa i, de manera progressiva, Badalona, Blanes, Sabadell, Salt i Sant Adrià del Besòs.

Objectius

 • Obrir un espai per al diàleg amb els joves, a fi d’oferir canals d’expressió a la seva creativitat i capacitat d’encontre amb el diferent.
 • Davant la manca d’iniciatives per als joves en l’àmbit del diàleg interreligiós, mostrar el paper essencial que avui tenen els joves en la construcció present i futura de la societat catalana.
 • Reunir un grup gran de joves de diferents religions per debatre temàtiques d’interès, quasi bé sempre centrades en aspectes socials i emocionals i no pas teològics.
 • Continuar creant relacions, coneixements mutus, generació de confiança mútua i, si és possible, accions conjuntes entre joves de diferents tradicions religioses i creences.
 • Continuar el procés d’empoderament dels i de les joves perquè siguin persones claus en la transmissió de valors de tolerància i respecte de la diversitat religiosa i de creences, així com a desactivadors de prejudicis i d’estereotips a més d’agents de prevenció de radicalització.
 • Evidenciar i divulgar bones pràctiques locals i internacionals relacionades amb la cultura del diàleg i el respecte per la diversitat religiosa i de creences.
 • Promoure l’ús de les noves tecnologies amb la finalitat de fomentar el diàleg interreligiós i les accions i compromisos socials de tolerància que se’n puguin deduir.
 • Donar eines als i a les joves perquè desenvolupin una consciència cap a les actituds de tolerància i intolerància cap a la diversitat religiosa i de creença.

Metodologia

 • Planificació, organització i execució de jornades de formació en les quals es visiten centres de cultes de diverses tradicions religioses i s’expliquen diversos aspectes de les mateixes, a càrrec dels coordinadors del projecte.
 • Planificació, organització i execució de les activitats realitzades pels joves participants.
 • Definició del pla comunicatiu relacionat amb les activitats pels joves participants.
 • Avaluació continua per part dels coordinadors del projecte i dels joves participants.