Home Vivarium Gerisena

Vivarium Gerisena

El Vivarium Gerisena és un grup format l’any 1999 amb una quinzena de persones actualment provinents de diferents sensibilitats espirituals, i formades amb diverses disciplines. La dinàmica de les trobades és mensual i s’estructura en una triple dimensió :

  1. a) matí: 1) Acció – trobada dels membres que proposen i col·laboren en projectes socials
  2. b) tarda 2) Silenci – previ a la paraula d´una mitja hora de pràctica meditativa
  3. Paraula – estudi sota el mestratge inspirador de l’esperit d’en Raimon Pànikkar

La història del grup està marcada per tres etapes interconectades desenvolupant la pedagogia i la metodologia que permeti en els diferents marcs d´actuació (caire social – tipus espiritual – àmbit formatiu) poder oferir, en cada context dels projectes abans esmentats, un tarannà que afavoreixi la trobada intrarreligiosa i interreligiosa :

– 1ª etapa. Els primers anys van estar dirigits per la Paraula a partir de l´aprofundiment dels:    

  1. a) llibres paradigmàtics d´en Raimon Panikkar
  2. b) textos fundacionals de les grans tradicions religioses
  3. c) assajos de grans especialistes en diverses matèries

– 2ª etapa. El grup es va obrir al món mitjançant l´Acció:

a)Trobades-Jornades (amb una durada d´un dia sencer) de diàleg interreligiós i intercultural celebrades a Garriguella (tres) i a Cadaqués (dues). Especialment rellevant fou la monogràfica dedicada a l´Islam i celebrada dins l´església de Sta.Mª de Cadaqués.

  1. b) Parlament Català de les Religions. La VIa edició, sota la tutela d´AUDIR i la Xarxa Catalana d´Entitats de Diàleg Interreligiós, es va celebrar a Girona (2015).

-3ª etapa. El Silenci  va prendre el relleu a l´Acció, coincidint amb el nou emplaçament del grup a Cadaqués, després de deu anys a Garriguella 1999-2008:   

  1. a) La capella Fonda de l´església de Sta.Maria és un espai on tothom pot trobar en aquest indret sagrat un moment per a la meditació, la contemplació o la pregària.
  2. b) El propi grup organitza dos caps de setmana al llarg del curs un recés-retir, adreçat als propis membres, de meditació per a afavorir millor el sorgiment de la Paraula des del Silenci. 

Projectes i/o activitats de caire social 

Un camí encetat en l´etapa de l´Acció i lligat directament amb l´esperit del grup basat en la  Paraula ,fou obrir les portes a totes aquelles propostes que enriqueixen el diàleg interreligiós i intercultural.

Així :

1) contactar amb editorials per presentar en acte públic (cas de Fragmenta i Kairós) aquells llibres vinculats directament amb la triple tasca del grup Vivarium Gerisena. Amb esperit independent i rigorós en el marc de la cultura catalana, vol divulgar el coneixement literari de la dimensió espiritual com a font de saviesa a la recerca del sentit de la vida. Cal remarcar que un membre fundador del Grup (Xavier Serra) actualment és el coordinador en català de l´Opera Omnia d´en Raimon Panikkar (ed.Fragmenta).

2) promoure tota mena d´activitat artística (ex. música i dansa religioses – exposicions pictòriques i escultòriques – exposicions fotogràfiques) com a senyal d´identitat del grup, donada la formació i les activitats professionals d´alguns membres del grup.

3) vincular en xarxa alguns membres del grup formant part de la Delegació del Bisbat per al Diàleg Interreligiós, realitzant intervencions en diferents vies relacionades amb la nova situació social del país:

–  parròquies     que demanen participar en conferències i/o taules rodones pel diàleg

–  ajuntaments  que demanen actuació d´intermediaris i/o mediadors en conflictes local

–  comunitats    que demanen ser conegudes i reconegudes amb esperit fratern

4) lligar alguns membres amb el Seminari Raimon Panikkar de Pensament Intercultural que va néixer al 2008. És acollit per la Càtedra Ferrater Mora de la Universitat de Girona, però funciona amb plena autonomia, sota el nom i la figura de Raimon Panikkar en ocasió del seu doctorat honoris causa per la Universitat de Girona, i com a grup d’estudis dinamitzador del Fons Raimon Panikkar dipositat a la Biblioteca del Barri Vell de la Facultat de Lletres. El seminari vol ser un espai de studium, a partir del treball amb els textos de les grans tradicions de saviesa, com també del pensament contemporani dels diversos àmbits filosòfics amb una mirada intercultural

Activitats de tipus espiritual

Hem organitzat al llarg del temps durant caps de setmana amb activitats adreçades principalment als membres del grup (però obertes a d´altres persones interessades) per descobrir diferents camins que permeten desenvolupar la dimensió religiosa i espiritual : meditació vipassana – pràctica Xi Kong – pregària sufí – tradició Shambhala, etc

Jaume Angelats:  eugeni@colon.net

Xavier Serra: xserranarciso@gmail.com

Joan Cabero:  jcabero@xtec.cat

Seu : c/ Dr. Callís, 15

Rectoria de Cadaqués (Girona)   972 530 106

http://www.arsmeditandi.org

CatalanEnglishSpanish