Ens presentem

El Centre Ecumènic de Catalunya és un espai d’oració, reflexió i propostes. Diferents confessions cristianes ens reunim per pensar, resar i renovar el nostre compromís, en un clima de comprensió i de reconciliació. En un país de tradició monoteista, de pensament únic, intentem treballar per la reconciliació dels cristians, tenint en compte els creients i els no creients d’altres cultures, mitjançant l’exercici del diàleg. Des de la nostra perspectiva, la solidaritat amb les minories confessionals, ètniques i socials ha d’esdevenir una pràctica diària. El Centre Ecumènic de Catalunya desenvolupa un ampli ventall d’activitats durant tot l’any, de les quals informa a través del seu butlletí trimestral «Oikumene».

Els cristians en relació amb el Centre Ecumènic de Catalunya pertanyen a les denominacions següents:

Església Catòlica Romana
Església Ortodoxa del Patriarcat de Romania
Església Ortodoxa del Patriarcat de Sèrbia
Església Ortodoxa del Patriarcat de Rússia
Església Ortodoxa del Patriarcat de Bulgària
Església Ortodoxa del Patriarcat de Grècia
Església d’Anglaterra (Comunió Anglicana)
Església Episcopal Reformada Espanyola (Com. Anglicana)
Església Evangèlica de Catalunya
Església Evangèlica Alemanya (Federació Luterana)
Església Metodista
Església Baptista
Església Adventista del Setè Dia
Associació d’Amics Quàquers
Una mica d’història

Els primers contactes entre cristians de confessions diverses varen tenir lloc a Barcelona l’any 1954, gràcies a la iniciativa del pastor de l’Església Luterana de Suècia, Gunnar Rosendal. Amb aquell impuls, sempre en l’àmbit interconfessional, el grup inicial va començar a reunir-se habitualment alhora que irradiava la seva influència a d’altres ciutats d’Espanya.

L’any 1984 el grup es dotà de bases estatutàries com a associació civil, amb el nom de Centre Ecumènic de Catalunya, amb vista a la promoció del Moviment Ecumènic. El clima social i eclesial havia canviat notablement en tot el país, primer amb el Concili Vaticà II i, més endevant, amb la transició democràtica.

Com ens organitzem

Actualment, el Centre Ecumènic de Catalunya treballa conjuntament amb diferents delegacions i grups ecumènics: Sabadell, Manresa, Terrassa, Vilafranca, l’Ampolla, Lleida, Girona, etc.