Home Centre Ecumènic de Catalunya

Centre Ecumènic de Catalunya

El Centre Ecumènic de Catalunya, amb estatuts aprovats l’any 1984, té el seus orígens en els primers assaigs de relacions de reflexió i pregària entre cristians iniciats l’any 1954. Compta amb uns 150 afiliats: anglicans, catòlics romans, protestants i ortodoxos de diverses denominacions. Promou la Setmana de pregària per la unitat cristiana i, al llarg de l’any, trobades intercomarcals i interconfessionals. Publica  la circular Oikumene. La seva secretaria és oberta l’últim dijous de cada mes, de 19:00 a 20:30 h.

Projectes i/o activitats del Centre Ecumènic 

  1. El Retrobament Ecumènic destinat, en especial, als promotors del moviment ecumènic a casa nostra. Hi participa gent de totes les confessions cristianes de ciutat i de comarques. S’hi busca l’aprofundiment de les relacions mútues, la formació i l’elaboració de propostes de diàleg i col·laboració.
  2. La Trobada Intercomarcal, amb, si fa no fa, les mateixes caracaterístiques del Retrobament Ecumènic, però cada edició a una comarca diferent.
  3. El compromís amb les activitats de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós i, en especial, de la Xarxa d’associacions interconfessionals i interreligioses.
  4. La promoció de la Setmana universal de pregària per la unitat dels cristians que té lloc el mes de gener, l’acte de cloenda màximament participat a ciutat cada any a una església diferent de les diferents confessions.
  5. La participació a les pregàries d’ACAT (Acció dels Cristians per l’abolició de la tortura), del Dia Internacional de la Dona, de la comunitat de Sant’Egidio i altres.

Projectes i/o activitats de tipus formatiu:

La informació i formació que proporciona la nostra circular OIKUMENE, d’un temps ençà entorn del tema «Missió, unitat i compromís»

La participació a les sessions acadèmiques que promou la Delegació d’Ecumenisme i Relacions Interreligioses de l’Arquebisbat de Barcelona i d’altres confessions.

Seu: Riera de Sant Miquel, 1 bis, àtic  08006 – Barcelona  Tel- 93 206 02 70

jbcasals26@gmail.com

msalas14@xtec.cat

CatalanEnglishSpanish