Home Grup Crisi Climàtica i Espiritualitat

Grup Crisi Climàtica i Espiritualitat

El Grup Interreligiós de Crisi Climàtica i Espiritualitat

Es va crear a finals del 2019.

D´alguna manera, ha esdevingut un canvi d´òptica del què fins aleshores fou el grup de  Natura i Espiritualitat.

El membres del grup –alguns provinents de l´antic grup i d´altres nous- es van plantejar aquest gir i renovació per poder donar una resposta més actual al moment present.

Està format per 6 persones (dues estan a l´espera de formar-ne part en breu), que pertanyen a les tradicions budista, catòlica, sufí i Bahma Kumaris.

El grup resta obert a la incorporació de nous membres sensibles i interessats en el diàleg interreligiós i el treball per millorar la natura, així com també a col·laborar amb altres grups amb els quals  hi trobin afinitat i coincidència d´objectius.

Proposen el treball de grup a tres nivells:

  1. L´espiritual, filosòfic i de consciència ecològica
  2. Canvi d´hàbits
  3. Sintonia climàtica

Tenen una freqüència mensual de reunions


Vídeo: Trobada Online del grup de Crisis Climàtica i espiritualitat d’AUDIR: Presentació del trebal de la Fundació cor Ver a la Gran Muralla Verda Africana. Amb Eva Sebastià de l’organització d’origen Japonés Sukyo Mahikari

Coordinador: Daniel Turón