Home Grup de Sant Adrià del Besós

Grup de Sant Adrià del Besós

8.1 Origen

 • El 2017
 • A l’octubre es començà la recerca de dades i el treball de camp per tal de disposar de tota la informació actualitzada.

8.2 Coordinadora

 • Nadia Ghulam

8.3 Tradicions i conviccions presents al grup

 • Hi participen 3 comunitats: catòlica, sikh i musulmana.

8.4 Objectius

 • 2 objectius principals del grup:
 • Contactar amb el màxim nombre possible de comunitats de les diferents tradicions i confessions del municipi de Sant Adrià per conèixer el seu interès i disponibilitat per formar un grup de diàleg.
 • Constituir un grup de diàleg.

8.5 Metodologia

En la primera fase, la metodologia utilitzada ha estat la següent:

 1. Es féu una primera recerca de les comunitats existents a la població i la presa de les dades de contacte.
 2. S´envià per correu electrònic una carta de presentació d’AUDIR i del projecte, demanant de concretar una reunió, petició que fou reforçada amb una trucada al cap d’uns dies quan es considerà necessari.
 3. Paral·lelament, es feren visites, contactat amb persones o entitats que podien aportar informació o fer de pont amb altes comunitats, assistit a celebracions de comunitats, etc.
 4. Un cop fet aquest primer contacte, es dugué a terme una reunió amb la comunitat per explicar-li més àmpliament el projecte, aprofitant per visitar el centre de culte. En la mateixa reunió, es recollí informació (en una fitxa) de la comunitat, de la població fidel, de les activitats socials, la relació amb el territori, amb les administracions i de l’interès en formà part d’un grup de diàleg.

Quan es tingué un gruix suficient de comunitats disposades a participar en el grup, es convocà una reunió (22/XII/2017) per constituir el grup, on es presentà més àmpliament el projecte d’AUDIR a les comunitats presents i es concretà la data de la propera reunió.