Home Associació Amics de la UNESCO Lleida

Associació Amics de la UNESCO Lleida

L´Associació Amics de la UNESCO Lleida, va néixer com a grup de diàleg l’any 2003. Posteriorment es va adherir a la UNESCO.

L’Associació UNESCO de Lleida va començar a treballar en el desenvolupament del diàleg interreligiós al setembre de 2003 constituint l’Associació UNESCO de Lleida per al diàleg interreligiós. Aquest inici va ser el fruit de la unió de voluntats d’una dotzena de persones de diferents tradicions religioses i conviccions espirituals.

El grup de diàleg interreligiós està format per diferents grups o tradicions espirituals o religioses, que ha anat en augment al llarg dels anys pel caràcter obert i dialogant de la seva tasca.

Actualment (2018), el grup el formem entre 15 i 20 persones. Tradicions en ell representades són: cristians catòlics, bahai’ís, brahma kumaris, adventistes, musulmans, jueus, budistes tibetans, grup zen, fraternitat blanca i hermètics.

Els objectius del grup són: el coneixement entre els membres del grup, el diàleg, l’enriquiment mutu, la valoració de tot allò que tenen en comú, la promoció del diàleg, el respecte, el conreu de la pau, la tolerància i el apropament entre les diverses cultures i religions de la ciutat.

Es reuneixen mensualment, conduint la reunió un grup distint cada vegada. Tracten temes prèviament acordats que desenvolupen al llarg de tot el curs (ex: com fer més atraient el fenomen religiós a la gent, o bé debatre sobre la labor social de les diferents tradicions religioses). També duen a terme altres activitats com la organització de conferencies, taules redones, tallers, etc…

Al llarg d’aquests anys ha organitzat activitats diverses entorn del diàleg Interreligiós com, per exemple, exposicions, presentacions de llibres, xerrades, conferències, taules rodones entorn del diàleg interreligiós (en l’àmbit escolar i urbà) i actuacions musicals diverses. L’entitat fou una de les organitzadores del 4t Parlament Català de les Religions. Espiritualitat, Dona i Societat. Unitat en la Diversitat, que va tenir lloc a Lleida l’any 2009.

El grup està molt interessat a donar-se a conèixer a la ciutat de Lleida, fent xerrades a diferents centres docents sobre els valors del diàleg, el respecte i l´escolta.

L’associació és membre de l’Assemblea Municipal de les Religions des de la seva creació l’any 2005 i hi participa com a representant dels grups religiosos o creences  espirituals minoritàries.