GRUP DE REUS

ORIGEN

A partir de l’acte públic “Diversitat religiosa i el final de la vida. Cerimònies de la mort i el dol a les diverses tradicions” que per iniciativa d’AUDIR es va realitzar al Centre de lectura de Reus, el dia 28 de febrer de 2019, és on es va oferir als assistents l’oportunitat de crear el grup, i allí mateix ja, diverses persones van mostrar el seu interès a participar en un grup de diàleg interreligiós i interconviccional que es formés a Reus.

COORDINADOR

Primer ho fou la Ma Assumpta Domènech i, més endavant, quan s’hi va incorporar, va passar a ser-ho l’Arnau Oliveres.

TRADICIONS

 • Església anglicana
 • Església evangèlica de Catalunya (Metodista presbiteriana)
 • Església catòlica
 • Fe Baha’i
 • Islam Sunnita
 • Islam Sufí
 • The Order (Associació internacional compromesa amb una Via d’Entesa entre totes les tradicions Espirituals i humanistes)
 • Altres conviccions

(Algunes altres persones s’han interessat i han vingut a sessions puntuals per presentar la seva espiritualitat. Però no han continuat assistint a les reunions del grup)

OBJECTIUS

 1. Contactar amb el màxim nombre possible de persones de les diferents tradicions, confessions i conviccions del municipi de Reus, per conèixer els seu interès i disponibilitat per a formar un grup de diàleg.
 2. Constituir un grup de diàleg seguint els criteris d’AUDIR. 
 3. Donar-nos a conèixer a la ciutat de Reus a través d’actes públics i de projecció social.
 4. Continuar amb les sessions de formació que ja vam iniciar.

METODOLOGIA

Reunió bimensual en un centre cívic o en una de les seus dels participants.

Ordre de la reunió realitzada amb anterioritat a la mateixa.

ACTIVITATS REALITZADES

 • Coneixement de les creences de la fe entre les diverses persones participants.
 • Formació I
 • Entrevistes amb la prensa local
 • Disseny d’actes públics per a la ciutadania de Reus

ACTIVITATS PER REALITZAR

 • Formació II
 • Exposició en lloc públic (biblioteca, palau Bofarull, Centre de lectura i/o altres) d’una exposició d’AUDIR sobre les diverses conviccions.

CatalanEnglishSpanish