Home Grup Religions i Espiritualitat

Grup Religions i Espiritualitat

Loading

Grup Religions i Espiritualitat

  El grup va néixer el 2017, amb el propòsit d´aprofundir en l´espiritualitat de les distintes tradicions religioses i conviccions.

  El formen 9 persones de les tradicions hinduista, jueva, budista, Brahma Kumaris, bahá’í, cristianisme catòlic i humanisme laic.

   Objectius

  Projectar el seu diàleg i treball entorn els temes que consideren més importants pel que fa a l’espiritualitat i al diàleg interreligiós.

  Aplega la reflexió sobre el següents aspectes:

  • Considerar la humanitat com una sola família i copsar la força de l’Absolut present i actuant en totes les religions i espiritualitats.
  • Reflexionar sobre com les diverses tradicions religioses són distintes maneres d’expressar com el Transcendent s’ha revelat i comunicat a la humanitat. Son escoles d’escolta interior i d’expressió de l’experiència del Transcendent.
  • Acollir el diàleg interreligiós i l’experiència de compartir la pròpia fe com una interpel·lació mútua on, uns i altres són cridats a anar més enllà.
  • Fer experiència de com les diferències entre de les pròpies identitats, compartides amb transparència, poden ajudar a fer una recerca més profunda de Déu, sabent adreçant-nos mútuament i amb respecte la pregunta: Quin és el teu Déu? podem apropar-nos sincerament a l’altre.

   Metodologia

  • S’inicia la reunió amb una estona de silenci/meditació, que condueix, rotativament, un membre del grup.
  • Sovint, el temes que es tracten són prèviament preparats a través de material que es passa per internet.
  • A cada reunió, una persona distinta prepara prèviament una dissertació/informació sobre el tema i l’exposa.
  • Tot seguit s’enceta el diàleg.

   Temes tractats a les trobades de 2019

  • Limitacions i projeccions dels grups de D.I. Riquesa i dificultats delD.I. en els aspectes religiós, social i polític). Expectatives davant el properParlament Català de les Religions que tindrà lloc a Mallorca (30-31 març).
  • Importància i trets característics dels aliments segons les religions.
  • Comentaris sobre el llibre de nutrició cuina hinduista de Gundicha Das.
  • Diàleg sobre el Parlament Català de les Religions que ha tingut lloc a Mallorca el març de 2019.
  • Intercanvi de vivències sobre l´esdeveniment de la Nit de les
  • Religions de 2019.
  • Debat sobre el D.I. a partir de un power-point.
  • Diàleg sobre l´acceptació de les creences i valors de les religions.
  • Comentaris sobre la relació “religió i espiritualitat”.
  • El rol de les religions en l´ecologia i sensibilitat del planeta.
  • Explicació de l’espiritualitat del Bab (Baha´ís), en motiu de la celebració del 2n centenari de la seva mort.
  • Intercanvi sobre vivències personals. Informació sobre la participació d´un membre del grup a la cimera sobre el clima.

  Activitats

  Aquest grup no dur a terme activitats, perquè el seu objectiu és la reflexió sobre temes d´espiritualitat

  Horari i regularitat de les reunions: Cada cinc setmanes

  El grup resta obert a la incorporació de nous membres.

  AMB LA COL·LABORACIÓ DE: