Home Grup jove

Grup jove

Loading

Grup jove

 

 

 

Conscients del paper essencial que avui tenen els joves en la construcció present i futura de la nostra societat i que a Catalunya hi ha molt poques iniciatives per als joves en l’àmbit del diàleg interreligiós, l’AUDIR ha cregut oportú obrir un espai per al diàleg amb els joves, a fi d’oferir canals d’expressió a la seva creativitat i capacitat d’encontre amb el diferent.

Descripció del grup

El grup, que pretén consolidar i enfortir el diàleg interreligiós de joves de Catalunya, es va engegar l’any 2010 amb una primera trobada interreligiosa en la que van participar joves de diferents tradicions per tal de debatre i compartir al voltant de diferents temàtiques. Aquesta trobada va ser la primera d’una sèreie de trobades anuals que s’han mantingut i que tenen com a objectiu reunir un grup gran de joves de diferents religions per debatre al voltant de temàtiques d’interès, quasi bé sempre centrades en aspectes socials i emocionals i no pas teològics. La darrera d’aquestes trobades es va realitzar a l’Abril del 2014 i es va centrar en els mecanismes dels que disposem (les persones i les comunitats religioses) per afavorir la convivència. Hi van assistir un total de 29 participants de 7 confessions diferents.

D’altra banda, més enllà d’aquestes trobades anuals, l’any 2013 s’inicia un procès de consolidació del grup, establint altres trobades de caràcter més informal al llarg de l’any. En aquestes trobades, joves de diferents tradicions religioses es troben per visitar espais de culte, festivitats o esdeveniments importants de les comunitats religioses presents a Catalunya. La intenció d’aquestes trobades és sortir d’espais tancats de discusió per realitzar reunions més obertes, que donin l’oportunitat a les comunitats de mostrar els seus espais o esdeveniments importants, creant una xarxa que permeti un millor i més profund coneixement mutu.

 

Objectius del grup

  •  Continuar creant relacions, coneixements mutus, generació de confiança mútua i, si és possible, accions conjuntes entre joves de diferents tradicions religioses i creences.
  • Continuar el procés d’empoderament dels i de les joves perquè siguin persones claus en la transmissió de valors de tolerància i respecte de la diversitat religiosa i de creences, així com a desactivadors de prejudicis i d’estereotips a més d’agents de prevenció de radicalització.
  • Evidenciar i divulgar bones pràctiques locals i internacionals relacionades amb la cultura del diàleg i el respecte per la diversitat religiosa i de creences.
  • Promoure l’ús de les noves tecnologies amb la finalitat de fomentar el diàleg interreligiós i les accions i compromisos socials de tolerància que se’n puguin deduir.
  •   Donar eines als i a les joves perquè desenvolupin una consciència cap a les actituds de tolerància i intolerància cap a la diversitat religiosa i de creença.

 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

 

CatalanEnglishSpanish