Projecte intergeneracional S’Avis

Aquest projecte que presentem vol combinar l’aprenentatge de la diversitat religiosa i conviccional, d’una banda, amb la sensibilització i la solidaritat amb la gent gran, d’una altra. A més, a ningú se li amaga que els “ancians” han estat sempre uns actors destacats en les transmissions de les savieses tradicionals i fins a quin punt són imprescindibles per a la seva comunicació i valoració.
En aquest sentit, aquest programa vol ser una oferta ben concreta de coneixement, intercanvi i valoració de la diversitat de savieses que conviuen a Catalunya i a tot l’Estat, amb la convicció que aquesta diversitat suma i afavoreix una millor convivència i cohesió social.

Els joves i els “ancians” de les principals tradicions dialoguen i així són també un model positiu per a les respectives comunitats i per al conjunt de la societat.
Aquest programa està inscrit en el Projecte Compromís de Cultura Religiosa de 1r de Batxillerat de l’Escola Vedruna Gràcia.