Home Grup de Sostenibilitat

Grup de Sostenibilitat

Loading

Grup de Sostenibilitat

 

 

 

El Grup Interreligiós de Sostenibilitat va néixer al setembre del 2003 per participar en el Parlament de les Religions del Món a Barcelona, després del qual hem continuat treballant amb l’objectiu de fons de comprometre més les religions en la defensa del medi ambient. Hem realitzat una síntesi del manifest en vídeo que podeu adquirir al centre UNESCO a canvi d’un donatiu que us agraïrem. Si ho desitgeu, podeu veure el video complet clicant aquí .

Estem preocupats pels signes alarmants de desequilibri progressiu del medi ambient i per l’escàs compromís que hi mostren la majoria de les tradicions religioses presents en la nostra societat. Creiem que el deteriorament ecològic del planeta provocat, en gran part, per poderosos interessos econòmics és tan greu, que no podem continuar vivint d’esquena a la natura i que és urgent mobilitzar-nos des de les respectives tradicions espirituals, pensant globalment i actuant localment. Per això el grup, que actualment està format per membres que pertanyem a les tradicions cristiana (catòlica, ortodoxa, i essènia), druida, budista i bahaí, està obert a tothom que comparteixi aquestes inquietuds i la convicció que la cura de la naturalesa és una exigència religiosa, espiritual i moral de primer ordre.

El grup està format per 9 persones de cinc tradicions religioses distintes. Disposa d’una pàgina a Facebook.

En el 2013 han focalitzat la tasca en tres activitats principals:

1.Acabar el vídeo, iniciat el 2012 sobre “LES VISIONS SAGRADES DE L’AIGUA” en els rituals de les distintes tradicions religioses.

Objectiu del projecte

Potenciar la consciència ecològica de les comunitats religioses i divulgar la visió sagrada de l’aigua per tal de contribuir a la seva preservació.

Aquest projecte ha implicat la realització d’entrevistes als responsables de les diferents comunitats religioses de Barcelona i la filmació dels seus rituals amb aigua. Tots els membres del grup hi han participat d’una manera o altra.

S’ha valorat molt positivament, tant en l’àmbit interreligiós com en el laic, l’oportunitat de poder conèixer les visions sagrades de l’aigua, donat que no hi ha constància de l’existència d’un projecte semblant.

A començaments del 2014, tenen previst organitzar una taula rodona en la que hi seran convidats els mitjans de comunicació, per presentar el DVD.

2. Continuar aprofundint en el treball de recerca sobre “LES TRADICIONS RELIGIOSES I EL 7è OBJECTIU DEL MIL·LENNI:“GARANTIR LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL”

Objectiu del treball

Difondre i conscienciar la ciutadania sobre aquest objectiu del mil·lenni, vist des de l’angle de l’espiritualitat individual i col·lectiva i feruna recerca de les iniciatives ambientals que duen a terme algunes religions. Els resultats d’aquest treball els van penjant al bloc que té obert el grup a la web de l’AUDIR.

El grup de sostenibilitat va considerar oportú treballar aquesta línia d’actuació a tall de conscienciació i recordatori permanent, atesa la gran importància que té per al futur de la nostra existència i de la vida en el planeta terra. Per aquest motiu, decidiren optar per aprofundir en el tema de la sostenibilitat ambiental des d’una profunda relació amb l’objectiu 7é del Mil·lenni.

Metodologia de treball

Contacten via e.mails amb diferents comunitats religioses per obtenir informació sobre si aquestes tenen projectes ambientals en curs, amb l’objectiu de recollir les màximes iniciatives possibles i difondre l’esforç i el compromís que tenen les religions respecte al medi ambient i fer possible que aquest compromís s’estengui a d’altres grups.

3. DONAR CONTINUÏTAT A LA PRESÈNCIA DE LA PÀGINA FACEBOOK del grup, amb l’objectiu de difondre les seves recerques.

A aquest efecte han creat un bloc (  http://audirsostenibilitat.blogspot.com.es/) i han enviat la carta de presentació a unes cinc mil adreces electròniques.

Calendari de les reunions: un dilluns al mes, de les 18:30 a les 20h

 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE: