Home Parlaments de les Religions del Món

Parlaments de les Religions del Món

Loading

Parlaments de les Religions del Món

 

 

 

El Parlament de les Religions del Món és la trobada interreligiosa periòdica més multitudinària i diversa del món. Cada cinc o sis anys reuneix prop de 8.000 persones d’arreu del món i de totes les tradicions religioses. Les successives edicions són convocades pel Consell per a un Parlament de les Religions del Món (Council for a Parliament of the World’s Religions, CPWR), amb seu a Chicago.

L’objectiu del CPWR és «cultivar l’harmonia entre les comunitats religioses i espirituals del món i promoure el seu compromís amb el món per tal d’aconseguir pau, justícia i sostenibilitat per a tothom». El Parlament de les Religions del Món es posa al servei d’uns valors, com ara el diàleg o la compassió, que ja estan presents en les tradicions religioses, per potenciar-los i fer-los més visibles i fructífers.

En la visió que anima el CPWR, destaca el desig que «les pors i els odis religiosos i culturals siguin reemplaçats per la comprensió i el respecte», que «es tingui cura i es protegeixi la terra i tota forma de vida» i que «tothom es comprometi a viure seguint els seus valors i aspiracions més elevats».

El Parlament de les Religions del Món ofereix la possibilitat de treballar intensament durant una setmana amb líders, experts i gent de base. Els «membres» del Parlament de les Religions del Món són les persones que s’hi inscriuen.

El Parlament no és un òrgan representatiu que hagi de prendre acords a partir de deliberacions i de votacions, sinó un espai per parlar (etimològicament, «parlament» deriva de «parlar»), per intercanviar experiències i aspiracions. Vol suposar un enriquiment i una transformació personal per als participants i, a la vegada, una ampliació d’horitzons per a les seves respectives comunitats o àmbits de procedència. L’entitat convocant del Parlament (el CPWR) està governada per un patronat, els membres del qual representen, de manera no oficial, la diversitat de les comunitats religioses i espirituals del món.