Home Criteris de funcionament

Criteris de funcionament

L’Associació Colomenca per al Diàleg Interreligiós té com a objectiu principal la promoció del diàleg interreligiós, i com a objectius específics:

Informar i organitzar activitats entre les diferents comunitats presents a Santa Coloma.

Impulsar el respecte mutu i la col·laboració entre persones de diferents comunitats.

Organitzar activitats formatives per afavorir el coneixement i la comprensió de la diversitat religiosa.

Elaborar i publicar materials informatius i pedagògics sobre el fet i la diversitat religiosa.

Està treballant en :

L’aprofundiment de la definició del concepte “Religió

Conèixer la realitat sobre quines religions coexisteixen a Santa Coloma, per copsar el nivell de convivència entre elles i amb la resta de institucions i ciutadans.

Treballar en la publicació del Mapa Religiós de Santa Coloma de Gramenet, per tenir dades precises de cada comunitat religiosa. El Mapa religiós  es un material pedagògic que ajudarà a conèixer i valorar les característiques pròpies de cada una de las comunitats.

Conèixer referents com el registre d’Entitats Religioses, el seu funcionament, les seves pràctiques, calendaris, etc.

Obtenir una declaració d’ objectius que mostrés la seva jerarquia de valors. Una eina d’aquestes característiques facilitarà el coneixement i la comprensió en el àmbit polític e institucional, i facilitarà el diàleg i la convivència entre els ciutadans de la nostra ciutat , cada vegada més plurals en les seves arrels culturals i religioses .

Acollir, orientar i acompanyar persones i comunitats nouvingudes

Els valors dels que partim són:

Ser propers, acollidors i solidaris amb totes les persona i comunitats religioses.

Treballar per la llibertat de culte i de religió dins del marc contextual i legal que ens és propi.

Valorar la convivència que s’enriqueix i estimula amb la diversitat.

Així doncs, l’entitat cerca afavorir un major coneixement de la diversitat religiosa i l’intercanvi entre creences i conviccions, així com facilitar l’adaptació del conjunt de la població, d’antics i nous veïns a una realitat que és nova per a tothom, tant per als que arriben com per als que acullen.

Si la voluntat de l’associació és el diàleg també es planteja la necessitat de promoure la participació ciutadana de les diferents comunitats, estar present en els organismes de participació de la ciutat i en les coordinadores de segon nivell com la Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg Interreligiós.

Per assolir els objectius presentats plantegem 2 actuacions :

Tallers de coneixement de la diversitat religiosa

Trobades de convivència interreligiosa

La proposta es presenta en dos formats:

a) Taller adreçat  alumnes de secundària: Aquest taller implica un treball previ amb els alumnes per tal de que el dia de les sessions es pugui aprofitar millor, amb preguntes sortides de la reflexió i la consulta prèvia.

b) Taller  adreçat a adults: Comunitats religioses, entitats ciutadanes (AMPA’s, associacions de veïns, dones, gent gran, joves, etc) , membres de la Xarxa de Transmissió de Valors, professionals dels recursos públics ( municipals, educació, salut, cultura, etc..).

El programa del taller consta de cinc sessions:1 Presentació: El Fet Religiós; 1 per cada creença : catòlica i evangèlica, musulmana i sikh; una taula rodona amb membres de les 4 confessions.

Seu: Pge Victòria, 14 baixos 08923 – Sta Coloma de Gramanet

Tel. 647 087 845 – 93 422 42 16

Joan Medrano, president:  ieesants@yahoo.es

Nuria Millón, secretària: acpdi_2007_@hotmail.com