Home Amics de la Coral

Amics de la Coral

«Amics de la Coral Interreligiosa» és un projecte de l’AUDIR que aspira a ser un motor decisiu en el creixement i l’expansió de les activitats de la Coral. Cerca donar-li recolzament, augmentar la seva visibilitat a la societat civil i permetre la seva viabilitat econòmica a mig i llarg termini.

S’ofereix, per tant, com un mitjà obert a totes les persones i entitats que, sensibles al diàleg interreligiós i als valors de la cultura per la pau, desitgin cooperar a fer possible el creixement i la continuïtat de la Coral mitjançant el seu suport i també amb les seves voluntàries aportacions.

Podeu veure tota la presentació completa.