Home CETR – Centre d’Estudi de les Tradicions Religioses

CETR – Centre d’Estudi de les Tradicions Religioses

El grup «Amitié Inter–Religieuse du Roussillon», Amistat interreligiosa del Rosselló», amb estatuts aprovats a França l’any 2007, té com a objecte:

Fer conèixer a Perpinyà i a tot el departament  (Pirineu Oriental) les diferentes tradicions religioses.

Afavorir el diàleg interreligiós entre tots els ciutadans.

Tenir intercanvis amb Catalunya Sud.

Prendre part en xarxes interfrontereres i internacionals d’ estructures similars.

El grup «A.I.R.» no és un grup ecumènic; el seu objectiu principal és treballar per a la cohesió social. Per això és necessari conèixer-se millor cadascù amb voluntat de respectar-se.

El grup està format per representants de:

— l’Assemblea de Déu de Perpinyà

— l’Associació Budista Karma Teksum Tcheu Ling de Perpinyà

— l’Associació del col·lectiu dels musulmans del Pirineu Oriental

— el Centre Cristià del Rosselló

— la Comunitat Israelita de Perpinyà

— la Diòcesi Catòlica de Perpinyà

— l’Església Adventista de Perpinyà

— l’Església Baptista de Perpinyà

— l’Església Reformada de França de Perpinyà i del Pirineu Oriental

— la Missió evangèlica Zingara de França

Seu: Couvent des Minimes

Rue François Rabelais, 66000 Perpignan

Bruno Gaudelet: pasteur.perpignan@orange.fr

Helios Miquel: hmiquel@club-internet.fr