Home Grup inicial

Grup inicial

Loading

Grup inicial

 

 

 

Es va constituir l’any 1997 i va esdevenir el nucli fundador de l’Associació. Actualment està integrat per onze persones de bona part de les tradicions religioses i creences presents a Catalunya: hindú, bahá’í, budista, catòlica, evangèlica, baptista, jueva i musulmana. Els membres del grup hi participen a títol personal, però són membres significatius i rellevants de les tradicions respectives.

El grup esdevé un espai permanent de coneixement de les tradicions respectives, de diàleg entorn de qüestions o reptes compartits, de cultiu de bones relacions personals i d’amistat compartida. Es reuneixen mensualment.

Actualment està finalitzant el treball sobre “Els processos de reconciliació, mediació i resolució de conflictes que són propis de les diferents tradicions religioses i espirituals”.

Mètode de treball iniciat el 2012

Prioritzen el diàleg per sobre de les exposicions o articles monogràfics. Així, doncs, s’enregistren els diàlegs que, tot seguit, es transcriuen i, després, es sotmeten a lectura per a revisió, prèvia a l’edició final. D’aquesta manera s’aconsegueix l’altre objectiu de la present etapa, que consisteix en palesar la vessant dialògica dels grups de diàleg permetent veure com es pot parlar de diàleg també de manera dialogal y no només amb una metodologia més pròpia d’un seminari de treball. Preveuen finalitzar aquesta tasca a finals del 2013.

La darrera etapa serà publicació dels diàlegs amb els desig de promoure l’estil d’un diàleg més directe i espontani que tingui la mínima reelaboració possible, perquè pugui donar fe del caràcter essencialment constructiu del mateix procés de diàleg. Tant la part més teòrica de textos com la que es refereix a les bones practiques afegides als diàlegs, pretenen oferir una visió global del paper positiu de les tradicions religioses i de les conviccions en la construcció d’una convivència social sana i pacifica.

Al llarg de l’any 2013, el grup ha treballat, també, durant 4 mesos, el tema de la primera Jornada anual interreligiosa “El diàleg com a desactivació de les dinàmiques de l’odi”, compartint reflexions a partir de la lectura del llibre “Les identitats que maten” d’Amin Maalouf. S’han reunit mensualment, els darrers dilluns de cada mes, a les seus de la Església Mennonita, al Centre Ecumènic de Catalunya i al Temple Hare Krixna.

 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

bcn-patrocinador

 

CatalanEnglishSpanish