Home Grup inicial

Grup inicial

Loading

Grup inicial

Es va constituir l’any 1997 i va esdevenir el nucli fundador de l’Associació. Actualment està integrat per dotze persones de bona part de les tradicions religioses i creences presents a Catalunya.

Les tradicions religioses que en formen part són: Interconviccional – Budistes – Catòlics – ISKON Krishna –  Bahá’í,– Església Mennonita – Islam – Focolars – Església Protestant – Jueus.

Els membres del grup hi participen a títol personal, però són membres significatius i rellevants de les tradicions respectives.

El grup esdevé un espai permanent de coneixement de les tradicions i conviccions, de diàleg entorn de qüestions o reptes compartits, de cultiu de bones relacions personals i d’amistat compartida. Es reuneixen mensualment.

El seu darrer treball ha tractat sobre “Els processos de reconciliació, mediació i resolució de conflictes que són propis de les diferents tradicions religioses i espirituals”.

Prioritzen el diàleg per sobre de les exposicions o articles monogràfics. Així, doncs, en la reflexió feta sobre “Els processos de reconciliació, mediació i resolució de conflictes» , van enregistrar els diàlegs que, tot seguit, anaren transcrivint per, finalment, i prèvia l´edició final, sotmetre´ls a lectura per a revisió. D’aquesta manera van aconseguir fer palès la vessant dialògica dels grups de diàleg, permetent experimentar com es pot parlar de diàleg també de manera dialogal y no només amb una metodologia més pròpia d’un seminari de treball.

Aquesta publicació dels diàlegs reals ha tingut com objectiu el promoure l’estil d’un diàleg més directe i espontani que tingui la mínima reelaboració possible, perquè pugui donar fe del caràcter essencialment constructiu del mateix procés de diàleg. Tant la part més teòrica de textos com la que es refereix a les bones practiques afegides als diàlegs, pretenen oferir una visió global del paper positiu de les tradicions religioses i de les conviccions en la construcció d’una convivència social sana i pacifica.

Al llarg de l’any 2013, van treballar, també, durant 4 mesos, el tema de la primera Jornada anual interreligiosa “El diàleg com a desactivació de les dinàmiques de l’odi”, compartint reflexions a partir de la lectura del llibre “Les identitats que maten” d’Amin Maalouf. S’han reunit mensualment, els darrers dilluns de cada mes, a les seus de la Església Mennonita, al Centre Ecumènic de Catalunya i al Temple Hare Krixna.

Darrerament, el GDI Inicial ha participat al Parlament de les Religions 2019 que tingué lloc a Palma de Mallorca els dies 30 o 31 de març.

Les reunions mensuals del grup són, generalment, propostes obertes i disposades a obrir el Diàleg interreligiós a nous àmbits.

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

bcn-patrocinador