El 2003, l’AUDIR va tenir la iniciativa de crear un grup de diàleg interreligiós format només per dones. Des de llavors fins el 2018, entre nou i dotze dones de tradicions religioses i espirituals diferents es van anar trobant periòdicament, per compartir la seva manera de viure i celebrar l’espiritualitat des de la vessant femenina.

El grup de dones fou vital i molt compacte, i aportaren molta riquesa al diàleg interreligiós al llarg dels 6 anys que tingué d´existència.

L´any 2019, l’AUDIR va tenir la iniciativa de crear un «Grup de Treball Dones i Religions» que és el que actualment està en marxa.

Els seus membres pertanyen a les tradicions cristiana i budista, tot restant obertes a la incorporació de noves persones que s´hi vulguin incorporar.

Els objectius que tenen s´adrecen a elaborar  treballs en diferents àmbits relacionats amb dones i religions des d’una perspectiva de gènere.

A requeriment de la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat,  han elaborat una publicació, de moment en format digital, amb el títol de “Dones, espiritualitat, feminismes

Ens podem preguntar que per què un grup de diàleg només femení? Hi hauria diverses respostes: trobar-se i dialogar ens permet  reconèixer-se a nosaltres mateixes, recuperar i revaloritzar un seguit de valors i d’actituds bàsicament femenines (tot i que, afortunadament, no exclusives de les dones) permet, també, crear un teixit comú des de la diversitat. Estem parlant de creativitat, d´empatia, de capacitat d´escolta i de comprensió, d’obertura a les emocions, de la capacitat de no compartimentar les experiències que donen forma a les nostres vides.

Som conscients que, com a dones, ens trobem a baix i als marges de la majoria de les tradicions religioses i espirituals, i del moviment interreligiós. Aquesta situació de “minoria”, però, ens permet crear dinàmiques de diàleg que no serien possibles des d’una situació de poder. Ser “a baix” implica que participem des de la base, seiem en cercle, establim relacions horitzontals – no jeràrquiques. Trobar-nos “als marges” significa ser en un espai de frontera, d’oportunitat, de proximitat a qui és a l’altra banda, potser fins i tot de transgressió.

Leave a Reply