Home Materials de suport

Materials de suport

Loading

Materials de suport

 

 

 

Materials de suport

 

Biblia Interconfesional – Associació Bíblica de Catalunya

Biblia Interconfessional

 

 

Pregària Diària Online (cristiana)

Espai Sagrat

 

Bibliografia d’espiritualitat ortodoxa

«STRANNIK» El Peregrino Ruso. (Múltiples edicions en català i castellà)

LA FILOCALIA, de la oración de Jesús. Col. Ichthys. Ediciones Sígueme. Salamanca 1994

CONVERSACIONES CON UN ERMITAÑO DEL MONTE ATHOS. Hierotheos Vlachos. Col Iconos. Ed. Narcea. Madird 1990

LES CARTES DE SANT IGNASI D’ANTIOQUIA. Miquel estradé. Col. Blanquerna. Ed 62 Barcelona 1966

ORACIÓN ANTE LOS ICONOS. Jesús Castellano. Dossiers CPL núm 56. Ed Centre de Pastoral Litúrgica. Barcelona 1999

 

Sobre el sentit de la vida i de la mort

«El Hombre en busca de sentido»

Victor Frankl

Ed. Herder

L’autor, nascut a Viena al si d’una família jueva, descriu la vida del presoner d’un camp de concentració des de la perspectiva d’un psiquiatra. En aquesta obra exposa com, fins i tot en les condicions més extremes de deshumanizació i sofrimient, la persona ha de trobar la raó de viure, el sentit de la seva vida, basat en la dimensió espiritual. Aquesta reflexió li va servir de base per el desenvolupament de la Logoterapia, considerada la Tercera Escola Vienesa de psicologia, després del psicoanàlisis de Freud i de la Psicologia Individual d’Adler.

 

«La mort: una AURORA»

Elisabeth Kübler-Ross.

Ed. Luciérnaga

Morir és traslladar-se a una casa més bella. «Es tracta, senzillament, d’abandonar el cos físic tal com la papallona abandona el capoll de seda.» Aquestes paraules de joia són les que cada dia pronuncia la doctora Elisabeth Kübler-Ross al capçal del llit dels seus malats.

Doctora honoris causa de diverses universitats, és reconeguda mundialment com una autoritat en matèria de tanatologia.

Les experiències científiques de la doctora Kübler-Ross permeten confirmar l’existència d’una vida més enllà de la mort. Només es tracta del pas cap a un nou estat de consciència en el qual es continua existint, en el qual l’esperit té la possibilitat de prosseguir en la seva creixença.

Ella ha comprès que els éssers que es troben al llindar de la mort no tenen «al·lucinacions» quan veuen que vénen a buscar-los persones que ja han mort.

Aquest llibre ens demostra que la mort és un renaixement, una nova aurora.

 

«El Regreso del Hijo Pròdigo»

  Meditaciones ante un cuadro de Rembrandt

Henri J. Nouwen

Ed. PPC

 «Me acerqué a El regreso del Hijo Pródigo como si se tratara de mi propia obra: un cuadro que contenía no sólo lo esencial de la historia que Dios quería que yo contara a los demás, sinó también lo que yo mismo quería contar a los hombres y mujeres de Dios. En él está todo el evangelio. En él está toda mi vida y la de mis amigos. Este cuadro se ha convertido en una misteriosa ventana a través de la cual puedo poner un pie en el Reino de Dios.»