Home Grup de Diàleg Interreligiós de la Càtedra Tres Religions de la Universitat de València

Grup de Diàleg Interreligiós de la Càtedra Tres Religions de la Universitat de València

Loading

Grup de Diàleg Interreligiós de la Càtedra Tres Religions de la Universitat de València

 

 

 

El grup brolla de l’espai “Conversaciones en la Cátedra” que fa quatre anys que es ve desenvolupant amb membres de les religions jueva, musulmana i cristiana de la Universitat de València.

 

Tenen reunions o trobades mensuals, cada vegada en un lloc o centre diferent per tal de conèixer millor els aspectes essencials de cadascuna de les religions. Participen, també, en algun acte religiós d’aquestes tradicions.

El grup està format per representants de diverses religions: hindú (grup i comunitat), jueva (membres de les dues sinagogues), budista (membres del budisme Zen –Templo Luz Serena- i del budisme tibetà (centre ciutat), cristianes (comunitat del Pouet –dominics-, Església Evangélica i Església Ortodoxa), islámica (mesquita del Puerto i Centro Cultural Islámico), Fe Bahá’í (Comunitat Valenciana), Associació Espiritual Brahma Kumaris (centre de València) i Amistad Judeo-Cristiana (València).

Activitats realitzades per la Càtedra i noves propostes de treball:

  • Congressos internacionals

1-  Encuentro Internacional de las Religiones: «La paz y la erradicación de la pobreza como compromiso de las religiones»

Organitzat per la  Cátedra Tres Religiones de la Universitat de València (27 y 28 de abril de 2006)

2-  Encuentro sobre Filosofía y Religión: “El Diálogo Interreligioso en la Sociedad Laica y Plural”, (noviembre de 2008).

  • Iniciatives en curs:

1. “Conversaciones en la Cátedra”. Hi ha un programa “ Jóvenes en Diálogo”, que reuneix un grup de joves de diverses religions i cultures. També compten amb un grup de dones interessades pel diàleg interreligiós, especialment de rels abrahàmiques

  • 2. La Cátedra realitza 23 cursos de docència, i una sèrie d’activitats amb altres organitzacions, com a el Centro Cultural Islámico en Valencia, i també la  col·laboració amb diverses organitzacions de barri.

Junt amb aquestes activitats, la Cátedra està desnvolupant els 23 cursos de crèdiuts de lliure elecció adreçats a universitaris de la Universitat de Valéncia, Catell´p i Alacant.

A la base de totes les activitats de la Cátedra hi ha la recerca i pràctica del diàleg interreligiós, l’educació per a la pau i l’erradicació de la pobresa, com a signes de la seva identitat més profunda.

Seu: Cirilo Amorós, 54-56

46004 – Valencia  Tel. 963510864

Marcial Martínez: catedratresrel@terra.es

Ihab Fahmy: fahmyhab@hotmail.com