Home Xarxa catalana

Categoría: Xarxa catalana

Entrada

Vivarium Gerisena

El Vivarium Gerisena és un grup format l’any 1999 per una vintena de persones provinents de diferents sensibilitats espirituals, i formades amb diverses disciplines. La dinàmica de les trobades és mensual i s’estructura en una doble dimensió: el silenci, previ a la paraula i l’estudi, després del silenci. El mestratge de l’Esperit del Vivarium sorgeix...

Entrada

Amitié Inter-Religieuse du Roussillon (França)

El grup «Amitié Inter–Religieuse du Roussillon», Amistat interreligiosa del Rosselló», amb estatuts aprovats a França l’any 2007, té com a objecte: Fer conèixer a Perpinyà i a tot el departament  (Pirineu Oriental) les diferentes tradicions religioses. Afavorir el diàleg interreligiós entre tots els ciutadans. Tenir intercanvis amb Catalunya Sud. Prendre part en xarxes interfrontereres i...

Entrada

Grup Contemplatiu de Diàleg Interreligiós

El Grup Contemplatiu de Diàleg Interreligiós està constituït per persones de tradicions religioses diferents. Concretament: Hindú, Budista, Cristiana i Musulmana Sufí. Es defineixen com a grup predominantment contemplatiu que, oberts a l’Esperit. Cerquen compartir l’ànima del seu viure humà, la llum i la saviesa divina que els són comunes i la fraternitat com a realitat...

Entrada

Centre Ecumènic de Catalunya

El Centre Ecumènic de Catalunya, amb estatuts aprovats l’any 1984, té el seus orígens en els primers assaigs de relacions de reflexió i pregària entre cristians iniciats l’any 1954. Compta amb uns 500 afiliats: anglicans, catòlics romans, protestants i ortodoxos de diverses denominacions. Promou la Setmana de pregària per la unitat cristiana i, al llarg de l’any, trobades...

Entrada

Grup Interreligiós del Raval

El grup Interreligiós del Raval va néixer el 2001, a rel dels tancaments d’immigrants a les esglésies de Barcelona, acte reivindicatiu que es dugué a terme amb la finalitat de demanar a les autoritats la regularització dels “sense papers”. Persones de diferents religions, que havien estat convivint juntes en moments difícils, es van unir per...

Entrada

Grup de Diàleg Interreligiós de Sabadell

El Grup de Diàleg Interreligiós de Sabadell va sorgir del Moviment Ecumènic de Sabadell, un moviment estable i fortament arrelat a la ciutat amb els seus inicis els anys 50, aquest va veure molt aviat la necessitat d’obrir-se a les altres religions de la ciutat i no va ser fins l’any 1998 que es va...

Entrada

Grup de Diàleg Interreligiós de la Càtedra Tres Religions de la Universitat de València

El grup brolla de l’espai “Conversaciones en la Cátedra” que fa quatre anys que es ve desenvolupant amb membres de les religions jueva, musulmana i cristiana de la Universitat de València. Tenen reunions o trobades mensuals, cada vegada en un lloc o centre diferent per tal de conèixer millor els aspectes essencials de cadascuna de...