Home Xarxa catalana

Categoría: Xarxa catalana

Entrada

Grup de Diàleg Interreligiós d’Andorra

Des de l’any 2004 es va consolidar el grup de diàleg interreligiós d’Andorra, entre totes les comunitats existents al país. D’ençà, el grup participa en l’organització de les diferents accions i activitats Es reuneix, aproximadament, cada trimestre i ho fa en una comunitat diferent cada vegada. En els curs de l’any 2008 es va reiterar...

Entrada

Associació Colomenca pel Diàleg Interreligiós, Santa Coloma de Gramenet

L’Associació Colomenca per al Diàleg Interreligiós té com a objectiu principal la promoció del diàleg interreligiós, i com a objectius específics: Informar i organitzar activitats entre les diferents comunitats presents a Santa Coloma. Impulsar el respecte mutu i la col·laboració entre persones de diferents comunitats. Organitzar activitats formatives per afavorir el coneixement i la comprensió...

Entrada

Grup de Diàleg Interreligiós de Tarragona

Va iniciar la seva activitat el 2006, amb la finalitat de promoure els vaors espirituals presents i arrelats en les tradicions religioses i servir de nexe d’unió, germanór, diàleg, enteniment i treball comú entre els creients de les religions i creences presents en l’àmbit tarragoní. En l’actualitat el Fòrum Interreligiós de Tarragona està format per...

Entrada

Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós

És una entitat pluriconfessional que aglutina i mobilitza més de dos centenars de persones de més de deu tradicions religioses diferents, que treballen en connexió amb les principals organitzacions internacionals de diàleg interreligiós, per afavorir el coneixement, el diàleg interreligiós i la cooperació entre les diferents confessions religioses presents a Catalunya, des de la perspectiva...

Entrada

Grup Interreligiós Tradició i Progrès

Aquesta Associació té com a principals objectius: Establir col.laboració entre membres de les diferents tradicions religioses que conviuen a Catalunya per tal de dur a terme accions conjuntes a fi de: Oferir una imatge positiva del pluralisme religiós,  Traslladar a la societat la reflexió interreligiosa progressista sobre temes d’actualitat. Promoure la implicació de les tradicions...

Entrada

CETR – Centre d’Estudi de les Tradicions Religioses

CETR és un centre laic al servei de l’estudi i el conreu de la qualitat humana. És des d’aquesta perspectiva que aborda l’apropament a les tradicions religioses i ho fa comptant amb la col·laboració i participació de persones de diferents sensibilitats religioses. El centre va iniciar la seva activitat el 1999 amb l’objectiu de poder...

Entrada

CREA – Universitat de Barcelona – Grup de Diàleg Interreligiós

Grup de Diàleg Interreligiós que neix dins del Centre de Recerca en Teories i Pràctiques superadores de Desigualtats l’any 2004. Una de les característiques d’aquest grup és la diversitat: d’edats, de gènere, de cultures com també d’opcions de vida i religioses. El que els uneix és el treball d’investigació en la superació de de tot...