Home Xarxa catalana Entitats de Barcelona CREA – Universitat de Barcelona – Grup de Diàleg Interreligiós

CREA – Universitat de Barcelona – Grup de Diàleg Interreligiós

Grup de Diàleg Interreligiós que neix dins del Centre de Recerca en Teories i Pràctiques superadores de Desigualtats l’any 2004.

Una de les característiques d’aquest grup és la diversitat: d’edats, de gènere, de cultures com també d’opcions de vida i religioses.

El que els uneix és el treball d’investigació en la superació de de tot tipus de desigualtats socials. 

Els seus objectius principals són:

  • Compartir les creences individuals
  • Visibilitzar quins factors transformadors i exclusors tenen les diferents religions, amb      l’objectiu de promoure els factors transformadors i denunciar els factors exclusors.
  • Treballar la línia de diàleg entre fe i ciència
  • Promoure teories i pràctiques des del compromís social per la transformació social

    fruit d’aquest diàleg interreligiós.

Des del centre de recerca CREA es duen a terme nombrosos projectes de recerca de qualitat reconegudes per la comunitat científica internacional.

Tots ells tenen un caire d’utilitat social, estan orientats cap a la transformació de les desigualtats. Algunes de les línees de recerca són: prevenció de la violencia de gènere, democratització de les TIC, multiculturalitat, accès i éxit educatiu, etc.

Volem destacar:

– INCLUD-ED. Strategies for inclusion and social cohesion from education in Europe. INTEGRATED PROJECT Priority 7 of Sixth Framework Programme. (2006- 2011).

– Comunitats d’Aprenentatge. CREA, Centre de Recerca en Teories i Pràctiques Superadores de Desigualtats., en col·laboració amb l’ Institut Basc d’Educació i Avaluació, ISEI, del Govern Basc, el Departament d’Educació de la Diputació General d’ Aragó i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

– Formas de agrupación del alumnado y su relación con el éxito escolar: ‘Mixture’, ‘Streaming’ e Inclusión. Pan Nacional I+D+I. Secretaría de Estado de Universidades e Investigación. Ministerio de Educación y Ciencia (2009-2011).

– Incidencia de la Ley Integral contra la Violencia de Género en la formación inicial del profesorado. Instituto de la Mujer. Plan Nacional I+D (2007-2010).

– TRANSMIGRA. Análisis de los procesos de transnacionalidad económica y política marroquí, ecuatoriana y rumana. La migración como factor de desarrollo en los países de origen y acogida. Ministerio de Educación y Ciencia. (2005-2008).

Una part dels membres són professors de la universitat (de Barcelona, Tarragona, Pere Tarrés) o professorat de secundària i primària.

Al mateix temps l’entitat realitza al llarg de l’any seminaris de formació per a professorat, per difondre resultats dels projectes realitzats, etc.

Seu: Psg. Vall d’Hebron 171, Edif Llevant, plt 08035 – Barcelona

Tel: 93 403 50 99

web:  http://creaub.info/cat/recerca/grups/grup-de-dialeg-interreligios/

Lena de Botton: crea@ub.edu

Leave a Reply