Home Grups de Diàleg Interreligiós

Categoría: Grups de Diàleg Interreligiós

Entrada

Grup interreligiós d’atenció espiritual

L’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós posa a disposició de les persones que pateixen la malaltia de la sida o dels seus familiars, un servei d’acolliment i/o acompanyament personal format per vuit persones que pertanyen a de les tradicions budista, hinduista, musulmana, bahà´í, catòlica, protestant, jueva i humanista.  Els qui desitgin tenir un primer contacte...

Entrada

Comissió Interrelligiosa sobre l’Ensenyament de les Religions a l’Escola

La comissió va néixer amb un objectiu ben delimitat: fer l’estudi i l’elaboració d’una proposta alternativa al model vigent d’ensenyament de les religions en el marc escolar. El resultat d’aquesta reflexió es va fer públic en la declaració Cultura religiosa per als ciutadans del demà, un text on es demana la implantació d’una àrea de...

Entrada
Grup  Interreligiós Crisi Climàtica i  Espiritualitat

Grup Interreligiós Crisi Climàtica i Espiritualitat

El Grup Interreligiós Crisi Climática i Espiritualitat de l’AUDIR, abans conegut com a Grup de Sostenibilitat, va néixer al setembre del 2013 per participar en el Parlament de les Religions del Món a Barcelona, on van organitzar un taller sobre Religions i Desenvolupament Sostenible. Fins el 2019, van continuar la seva tasca amb l’objectiu d’aprofundir...

Entrada

Grup Diversitat cultural i Pau

En el marc del Fòrum Universal de les Cultures i del IV Parlament de les Religions del Món, van néixer dues comissions sobre “La Veu de les Comunitats Religioses per als temes de Diversitat Cultural i Pau” que, pel novembre de 2004 es van fusionar en un sol grup, el de “Diversitat Cultural i Pau”....

Entrada
Grup Abrahàmic

Grup Abrahàmic

El grup Abrahàmic o de les Tradicions de llibre va començar a configurar-se el març de 2009  com a un grup format per les tres tradicions del Llibre. El 2013 varen obrir el grup a altres tradicions religioses. Actualment està format per 14 persones de les tradicions musulmana, ortodoxa sèrbia, protestant, catòlica, jueva, budista i...

Entrada

Atenció al malalt

Equip interreligiós d’animació espiritual a malalts, especialment, als malalts de Sida L’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós ofereix a les persones que, per motius de malaltia o altre tipus de sofriment, desitgin ser ateses o acompanyades espiritualment, un equip interreligiós d’acolliment personal via e-mail i internet format per persones de les tradicions budista, hinduista, musulmana,...

Entrada
Grup inicial

Grup inicial

Es va constituir l’any 1997 i va esdevenir el nucli fundador de l’Associació. Actualment està integrat per onze persones de bona part de les tradicions religioses i creences presents a Catalunya: hindú, bahá’í, budista, catòlica, evangèlica, baptista, jueva i musulmana. Els membres del grup hi participen a títol personal, però són membres significatius i rellevants...