Home Grups de Diàleg Interreligiós Sostenibilitat Grup Diversitat cultural i Pau

Grup Diversitat cultural i Pau

En el marc del Fòrum Universal de les Cultures i del IV Parlament de les Religions del Món, van néixer dues comissions sobre “La Veu de les Comunitats Religioses per als temes de Diversitat Cultural i Pau” que, pel novembre de 2004 es van fusionar en un sol grup, el de “Diversitat Cultural i Pau”.

Aquest grup està constituït per persones que pertanyen a les tradicions budistes: sakya tashi ling i sokka gakkai; catòlica, església cristiana essènia, paganismes: nòrdic i druídi-cèltic, fe bahai i una persona de creences humanistes dels ateus de catalunya. El grup, com els altres, resta obert a enriquir-se amb persones d’altres tradicions religioses.

Es reuneixen mensualment a UNESCOCAT.

L’objectiu principal de les seves reunions és afavorir la transformació i l’enriquiment a través del coneixement i el respecte mutu, per tal de demostrar que és possible el diàleg i el treball conjunt entre persones que professen diferents vivències, creences, religions o conviccions. Amb el seu diàleg, desitgen trobar punts en comú i com també poder manifestar amb respecte les seves divergències.

Dins les activitats que han dut a terme cal remarcar:

  • L’estudi que han fet, a nivell de grup, sobre el naixement i el context geogràfic i social del budisme i la presentació que cada membre del grup ha fet als seus companys sobre la pròpia tradició religiosa.
  • Han elaborat el PowerPoint “Les comunitats religioses en la diversitat cultural” en el marc del IV Parlament de les Religions del Món dins del Fòrum Universal de les Cultures.
  • Han presentat un manifest sobre el Pròxim Orient.
  • Han participat en l’organització de la pregària interreligiosa anual sobre el Dia Mundial de la SIDA.
  • Han realitzat un Treball sobre la PAU.

Introducció al treball sobre la pau en català .

Podeu veure el vídeo relatiu a aquest treball, a l’enllaç: http://youtu.be/xLUdOr0hUHU


Leave a Reply