Grup  Interreligiós Crisi Climàtica i  Espiritualitat

El Grup Interreligiós Crisi Climática i Espiritualitat de l’AUDIR, abans conegut com a Grup de Sostenibilitat, va néixer al setembre del 2013 per participar en el Parlament de les Religions del Món a Barcelona, on van organitzar un taller sobre Religions i Desenvolupament Sostenible.

Fins el 2019, van continuar la seva tasca amb l’objectiu d’aprofundir en el vincle entre natura i espiritualitat, tant a nivell teòric com pràctic, des d’una perspectiva interreligiosa.

Altres activitats molt enriquidores que va dur a terme aquest grup foren:

Per què ara un grup interreligiós sobre Crisi Climàtica Espiritualitat?

Aquest nou enfoc es va iniciar a finals del 2019, fruit d´haver intuit una nova perpectiva de reflexió entre natura i diàleg interreligiós.

Tot i que valorem que la natura com un espai privilegiat per silenciar el nostre brogit interior i fer experiència del sagrat, ens ha semblat que calia projectar el nostre treball entorn a temes que considerem més acuals i vitals. D´alguna manera, ha esdevingut un canvi d´òptica del què fins aleshores fou el grup de  Natura i Espiritualitat.

El membres del grup –alguns provinents de l´antic grup i d´altres nous- es vam plantejar aquest gir i renovació per poder donar una resposta més actual al moment present. Està format per 8 persones que pertanyen a les tradicions budista, catòlica, sufí i Bahma Kumaris.

Enfoquem el nostre treball de grup a tres nivells:

  1. L´espiritual, filosòfic i de consciència ecològica
  2. Canvi d´hàbits
  3. Sintonia climàtica

El grup resta obert a la incorporació de nous membres sensibles i interessats en el diàleg interreligiós i el treball per millorar la natura, així com també a col·laborar amb altres grups amb els quals  hi trobin afinitat i coincidència d´objectius.

Tenim una freqüència mensual de reunions

Leave a Reply