Home Publicacions

Categoría: Publicacions

Entrada

Publicacions AUDIR

En aquest lloc trobareu diferents publicacions que realitza l’Associació Unesco per al Diàleg Interreligiós, AUDIR: Llibres promoguts per l’Associació. La revista DIALOGAL de periodicitat trimestral. Diverses publicacions de gran interès que no són concretament ni llibres ni revistes. 

Entrada
Image

Revista Dialogal

DIALOGAL Quaderns de l’Associació UNESCOper al Diàleg Interreligiós Dialogal és una revista trimestral sobre religions i diàleg interreligiós, promoguda i dirigida per l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós i editada per l’editorial El Ciervo 96. Vol ser un espai per a la divulgació seriosa, la informació rellevant i la reflexió plural. Dialogal vol contribuir a...

Entrada
Image

Llibres d’AUDIR

Col·lecció Materials per al Diàleg Interreligiós L’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligós d’acord amb l’editorial Trotta va dirigir la col·lecció anomenada «Materials per al diàleg interreligiós» / «Materiales para el diálogo interreligioso». Volums publicats: Francesc Torradeflot (ed.), Diàleg entre religions. Textos fonamentals. Alamah Muhammad Iqbal, La reconstrucció del pensament religiós a l’islam. Hans Küng (ed.),...

Entrada

Conviccions

Conviccions religioses, comunicació i llengua El present vocabulari tracta de posar a l’abast dels professionals dels mitjans de comunicació i del públic interessat en l’àmbit de les religions, un seguit de termes fonamentals tant de les principals tradicions religioses i espirituals del nostre temps com de les ciències de les religions. Com que les religions...

Entrada
Image

Revista Dialogal

DIALOGALQuaderns de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós Dialogal és una revista trimestral sobre religions i diàleg interreligiós, promoguda i dirigida per l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós i editada per l’editorial El Ciervo 96. Vol ser un espai per a la divulgació seriosa, la informació rellevant i la reflexió plural. Dialogal vol contribuir a...

  • 1
  • 4
  • 5