Home Últimes Notícies Xarxa Internacional sobre Religions i Mediació en Zones Urbanes

Xarxa Internacional sobre Religions i Mediació en Zones Urbanes

El web de la Xarxa Internacional sobre Religions i Mediació en Zones Urbanes (www.rel-med.net) ha creat un nou apartat de Recursos Espirituals per a la mediació de conflictes ( http://www.rel-med.net/ca/recursos-espirituals), resultat d’una recerca terminològica en els textos sagrats i/o de referència de les principals religions del món.

La Xarxa Internacional és una plataforma per a l’intercanvi de bones pràctiques, materials teòrics i reflexions conjuntes sobre “mediació interreligiosa”, concepte que fa referència a l’àmbit de la prevenció, mediació i transformació de conflictes d’alguna forma (no necessàriament negativa) relacionats amb el fet religiós. Està principalment oberta a la participació de persones expertes o interessades i vinculades des d’entitats de la societat civil (religiosa, interreligiosa o no religiosa) i entitats públiques (administracions, institucions, organitzacions i serveis locals, regionals, nacionals, estatals o internacionals). Es va gestar en el marc d’un congrés internacional celebrat el desembre del 2006 a Barcelona sota els auspicis del Sector de Ciències Socials i Humanes i Cultura de la UNESCO.

Aquesta nova secció presenta una selecció de textos i fragments pertanyents a les tradicions religioses, en els que apareixen una sèrie de termes relacionats amb l’apropament, l’enteniment i la pau. L’objectiu és que aquests recursos espirituals puguin ser útils en processos de mediació i diàleg entre persones amb diferents creences i conviccions.

Es tracta d’un treball en construcció, de moment limitat a les religions jueva, cristiana i musulmana i a la llengua anglesa, però que ja s’està estenent a altres religions i que també s’espera poder realitzar en català i castellà.

Leave a Reply