Home Ponents

Ponents

Ponents:

PRESENTACIÓ DE L’ACTE

Montse Castellà

Montse Castellà Olivé és practicant de budisme tibetà des de finals dels anys 70. Sota l’autorització del seu mestre Lama Thubten Yeshe, condueix recessos i tallers de meditació integrant la pràctica de Qi Gong. Editora i traductora de textos budistes, dels quals cal destacar «Dones de saviesa» de Tsultrim Allione i «El càlid alè de la Dakini» de Judith Simmer-Brown. Autora de diferents articles sobre dones i budisme, així com sobre diàleg interreligiós. Cofundadora i actual vicepresidenta de la Coordinadora Catalana d’Entitats budistes (CCEB), presidenta fundadora de Sakyadhita Spain i presidenta de l’Associació UNESCO per a l’diàleg interreligiós (AUDIR).

Puerto García Ortiz

Subdirectora de la Fundación Pluralismo y Convivencia i Directora tècnica del Observatorio del Pluralismo Religioso en España.

EL CRIT DEL PLANETA I DE L’ESPÈCIE: PREOCUPACIÓ DELS I LES JOVES I ACTIVISTES

Grup d’AUDIR Jove

Va néixer el 2010 en una primera trobada interreligiosa en la que van participar joves de diferents tradicions. (https://audir.org/grup-jove-2/)

Daniel Turón

Llicenciat en Psicologia, terapeuta Gestalt-Transpersonal. Professor de Ioga. Màster en Drets Humans i Ciutadania (pensament ecològic), UB. Postgrau en Conflictology i professor col·laborador de la UOC en el màster de resolució de conflictes. Expert en comunicació assertiva. Coordinador i docent de la «Formació Holística», UdG (3a ed.). Ecofilòsof i ecopsicòleg. va ser membre de el grup de Budisme i DDHH de l’CCEB. Coordinador de el grup interreligiós de crisi climàtica i espiritualitat de AUDIR. Practicant de l’Ecologia profunda de Joanna Macy. Cotraductor del seu recent llibre «Esperança Activa» (https://conpaciencia.wixsite.com/danielturoncutrina)

LA MIRADA

Josep Maria Mallarach:

Doctor en biologia ambiental i geòleg. Expert en la Integració de la diversitat de valors i la importància de la naturalesa i el paisatge en la conservació de la natura en general, i la governança, planificació, gestió i avaluació d’àrees protegides i conservades. Membre de la Comissió Mundial d’Àrees Protegides de la UICN. Representant a la UICN en la Iniciativa de la UNESCO de Llocs d’Interès Religiós del Patrimoni Mundial. Codirigeix ​​la Iniciativa Delos i coordina l’Associació Silene www.silene.ong

Des de l’any 2001 és professor d’avaluació de l’efectivitat dels espais naturals protegits en el màster d’espais naturals protegits de les universitats Autònoma de Madrid, Complutense i d’Alcalà d’Henares. Des de 1977, la major part de la seva activitat professional s’ha orientat a la planificació, gestió i avaluació d’espais naturals protegits. Ha dirigit o ha estat membre de l’equip redactor de nombroses propostes i plans de gestió d’espais protegits a Europa i EUA, des de grans parcs o refugis de fauna, fins a petites reserves naturals. Va ser el primer director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (1985-1991) on va coordinar les primeres avaluacions internes realitzades per l’equip gestor d’un parc a Espanya, presentades el 1991 i consultables al centre de documentació de l’esmentat parc natural. Forma part del Grup de Treball d’Avaluació de l’Efectivitat de la Gestió dels espais protegits de la Comissió Mundial d’Àrees Protegides de la IUCN. Va ser el redactor del capítol d’avaluació del Pla d’Acció dels Espais Naturals Protegits de l’Estat espanyol (2002) i de la seva primera avaluació el 2007. Ha publicat sis llibres i nombrosos articles sobre espais protegits, especialment sobre criteris d’avaluació i conservació del patrimoni natural. Va coordinar, juntament amb Josep Germain, la primera avaluació de sistema d’espais protegits de Catalunya, impulsada per la Institució Catalana d’Història Natural (2001-2003), que va donar lloc a diverses publicacions nacionals i internacionals sobre el tema.

Javier Melloni:

És antropòleg, teòleg i fenomenòleg de la religió. És també expert en diàleg interreligiós. Ha posat en contacte elements de la mística hindú amb la cristiana. Té un ampli coneixement dels textos de referència de les diverses religions. És jesuïta, membre de Cristianisme i Justícia i professor a la Facultat de Teologia de Catalunya i a l’Institut de Teologia Fonamental de Sant Cugat. Entre les seves publicacions destaquen La mistagogia dels Exercicis Espirituals de sant Ignasi (2001), L’U en el Múltiple (2003), Relacions humanes i relacions amb Déu (2006), Escletxes de Real, Desig essencial, Veus de la mística, El Crist interior, cap a un temps de síntesi i Déu sense Déu.

VEUS D’UNA DIVERSITAT EN ARMONIA

Guhyapati (GEE)

Guhyapati ha estat encapçalant una comunitat pionera d’Echo-dharma (http://www.ecodharma.com/) als Pirineus durant molt anys, i vol veure alguns dels principis d’aquest moviment duts a terme a la pràctica, donant lloc a nous projectes que transformaran la personalitat i el paisatge econòmic, polític i ecològic del segle XXI.

Jorge Burdman

Auxiliar rabínic, professor de cultura hebrea i director del Departament de Diàleg Interreligiós de la Comunitat Israelita de Barcelona. (https://www.cib.cat/?lang=en).

Irene Jimeno

Presidenta de Advaitavidya i coordinadora del segell editorial Edicions Advaitavidya (https://advaitavidya.org/es/).

Dídac Lagarriga

Interessat per la pluralitat de cultures i religions, no ha pogut separar mai la seva escriptura com a poeta, assagista i periodista de la seva tasca com a editor i traductor, donant a conèixer testimonis i títols especialment del món islàmic i del continent africà. Al 2005 funda a Barcelona Oozebap (https://www.oozebap.org/), una entitat dedicada a la difusió d’experiències i reflexions culturals, polítiques i espirituals d’Àfrica i l’Islam i per a la promoció del diàleg intercultural i interreligiós, amb la publicació de vint títols de referència. També col·labora habitualment a la premsa i participa en col·loquis i trobades sobre qüestions relacionades amb l’islam i el diàleg interreligiós. Ha publicat diversos llibres, entre els quals destaquen Eco-yihad. Obertura de consciència a través de l’ecologia i el consum halal (Bellaterra, 2014) i Un islam vist i no vist. Cap a un Respecte comú (Bellaterra, 2016).

Pau Cardoner i Bordes:

Graduat en Ciències Ambientals a la UAB i implicat a la pastoral de joves de la parròquia Sant Pere d’Octavià de Sant Cugat durant 10 anys. Laudato Si’ va entreteixir aquests dos mons exteriorment (ja ho estaven internament) i des d’aleshores ha buscat dedicar-se a alguna cosa que tingui a veure amb l’educació, l’espiritualitat i l’ecologia. Actualment treballa com a docent a un centre públic de Sant Cugat però voluntàriament lidera el Grup Laudato Si’ a la parròquia Sant Pere d’Octavià, forma part del grup de Justícia i Pau que promou la Xarxa de Parròquies EcoSolidàries i del grup (també de JiP) que participa en el projecte educatiu Empremta CO4.