Home Xarxa catalana Criteris de pertinença

Criteris de pertinença

XARXA CATALANA D’ENTITATS DE DIÀLEG INTERRELIGIÓS

PREÀMBUL

 

La xarxa és només una coordinadora d’entitats de diàleg interreligiós sense que això vulgui dir que les iniciatives promogudes per ella no s’adrecin a tothom sense exclusió. La xarxa valora decididament i podrà col·laborar i donar suport a altres iniciatives de diàleg interreligiós promogudes individualment per alguna de les diferents tradicions religioses o espirituals, per entitats cíviques o per administracions públiques.  

 

CRITERIS DE SELECCIÓ DE LES INICIATIVES MEMBRES DE LA XARXA  

1.- Ser una entitat (iniciativa, grup, plataforma, associació, organització, etc.) permanent que agrupi a membres o representants de, com a mínim, dues tradicions o confessions religioses o espirituals. 

2.- Les entitats membres de la xarxa han d’estar implantades en tota o en una part de l’àrea cultural de llengua catalana (com a llengua pròpia o com a segona llengua) i regir-se amb els criteris respectius de normalització lingüística. 

3.- Acceptar com a principi el valor del diàleg entre les religions com a eina per a construir la pau i la convivència, d’acord amb la Declaració de Barcelona de la UNESCO sobre la Contribució de les Religions a la Cultura de la Pau (1994). 

4.- Acceptar com a principi el valor de les tradicions religioses i espirituals com a patrimoni cultural de la humanitat i estar obert a iniciatives interreligioses internacionals. 

5.- Respectar, difondre i promoure el compliment dels articles 18 de la Declaració Universal dels Drets Humans i del Pacte de Drets Civils i Polítics de les Nacions Unides. 

6.- Ser una iniciativa que tingui com a objectiu principal la pràctica i la promoció del diàleg entre les tradicions o confessions religioses i espirituals així com la defensa dels valors del pluralisme, la tolerància i la pau. 

7.- Acceptar que les noves candidatures a formar part de la xarxa hagin de complir aquests criteris i ser reconegudes per majoria de dos terços de les entitats membres de la xarxa per formalitzar l’ingrés.

Leave a Reply