19 anys de la Iniciativa de les Religions Unides» (United Religions Initiative)

AUDIR va ser ara fa 19 anys un dels membres fundadors de l’organització de la Iniciativa de les Religions Unides» (United Religions Initiative). Des d’aleshores AUDIR hi ha tiingut una presència molt significativa, estant present en el govern europeu i mundial, a través de persones tan rellevants com el protestant unitarista, Jaume de Marcos (actualment en el govern europeu) o la bahá’í Elisabeth Lheure (anteriorment en el govern europeu i mundial). La signatura de la seva Carta fundacional es va fer a Pittsburg, als Estats Units l’any 2000, uns mesos després de la constitució jurídica de la nostra associació. Hi va assistir i estampar la signatura en nom d’AUDIR en Fèlix Martí, la persona que des de l’aleshores Centre UNESCO de Catalunya va acollir la proposta de crear una organització com la que ara és AUDIR.

En Fèlix Martí ha estat sempre un defensor i promotor de la cultura de la pau i del diàleg que promou la «filosofia» UNESCO. Els companys de la Iniciativa de les Religions Unides són uns bons companys que han sabut mantenir una organització «soft» que sap combinar l’acollida de la diversitat religiosa, espiritual i cultural, el respecte a allò local, el valor d’allò global, l’intercanvi i la interrelació desinteressada entre els més de 900 cercles de cooperació d’arreu del món i un govern participatiu i democràtic, obert a la creativitat i a la innovació. Gràcies amics de la United Religions Initiative. És un plaer compartir camí, col·laboracions i amistat.

Podeu consultar la carta fundacional de la IRU signada el 2000 a Pittsburg i que és l’ànima o constitució de l’organització internacional més gran del planeta.

Veure més informació sobre els objectius de la IRU-URI a https://uri.org/what-we-do/charter