Home Publicacions Vocabulari de les religions

Vocabulari de les religions

Vocabulari de les religions per a mitjans de comunicació

Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós (redactors principals: Alain Blomart, Ferran Cabrero, Anna Llisterri i Albert Moliner), Editat per Angle Editorial i Centre UNESCO de Catalunya, Barcelona, 2004

El Vocabulari de les religions per a mitjans de comunicació és el primer diccionari en català dedicat a totes les tradicions religioses. El seu objectiu és posar a l’abast dels professionals dels mitjans de comunicació i del públic interessat en l’àmbit de les religions un seguit de termes fonamentals, tant de les principals tradicions religioses i espirituals del nostre temps com de les ciències de les religions. L’associació ha comptat amb l’assessorament de les comunitats religioses de Catalunya, així com d’experts en l’àmbit de la filologia de les llengües “sagrades” de referència i de les ciències de les religions. I és aquí on, amb tota seguretat, rau la novetat de l’obra. No es tracta només d’una eina de consulta rigorosa i científica, sinó també d’un producte d’actualitat. Tant el disseny del projecte com el procés d’elaboració del vocabulari s’han portat a terme tenint com a mitjans fonamentals, d’una banda, la col·laboració i el compromís de les diverses comunitats religioses i, d’altra banda, el consens entre les tradicions religioses, els consultors temàtics (experts en diversos camps de les ciències de les religions) i els consultors filològics, sobre la forma i els continguts de l’obra. Per què això fos possible ha estat fonamental la coordinació entre el Termcat i l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós i el suport de la Secretaria de Política Lingüística, de la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya i de “la Caixa”. L’obra recull 1.283 termes i és un testimoni imprescindible de la diversitat cultural i espiritual que caracteritza la societat actual.

Enllaços relacionats:

Leave a Reply