Home Publicacions Vine a la festa

Vine a la festa

Vine a la festa. Rituals i religions del món a Catalunya.

Aquest complement pedagògic del calendari interreligiós és una guia amb informació detallada de les festes més importants de cada religió i un recull de propostes i materials didàctics orientats a l’ensenyament secundari. L’elaboració d’aquesta guia ha anat a càrrec d’Alain Blomart com a autor principal i d’Ignasi Boada, Maïté Cabié i Francesc Torradeflot com a coautors. Tots ells han comptat amb l’assessorament de la Comissió Interreligiosa sobre l’Ensenyament de les Religions a l’Escola. La publicació de Vine a la festa s’ha fet amb el suport del Departament d’Ensenyament del govern català, l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona i el Centre UNESCO de Catalunya.

La primera edició es va distribuir gratuïtament a tots els centres públics d’ensenyament secundari de Catalunya. La segona edició ha anat a càrrec de l’Editorial Claret, que es fa càrrec de la seva comercialització.

Vine a la festa, tercera edició renovada i ampliada, Editat per AUDIR i UNESCOCAT l’any 2008.

 

Leave a Reply