Home Audir Qui som?

Qui som?

Qui som?

L’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, AUDIR, és una entitat catalana no confessional (o, en tot cas, pluriconfessional). Aglutina i mobilitza persones de distintes tradicions religioses  que treballen en connexió amb les principals organitzacions internacionals de diàleg interreligiós, per afavorir el coneixement, el diàleg interreligiós i la cooperació entre les diferents  confessions religioses presents a Catalunya, des de la perspectiva de la cultura del diàleg i de la pau. En aquesta xarxa de col·laboradors hi ha representants oficials, experts i, sobretot, membres de base qualificats. Actualment, la junta directiva de l’entitat està constituïda per un unitarista, una protestant, una musulmana, una budista, una bahà’í, un jueu, i cinc cristians catòlics.

L’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós és membre fundador de la Iniciativa de les Religions Unides, una xarxa internacional d’iniciatives interreligioses de base. És membre afilitat a la Conferència Mundial sobre Religió i Pau – Europa i col·labora amb el Consell per al Parlament de les Religions del Món. També pertany a la Federació Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO.

Per conèixer l’orientació de l’entitat, podeu consultar els dos principals documents de referència:

 

Francesc Torradeflot i Freixes

Pilar Claret i Nonell

Secretari executiu d’AUDIR         

Vice-presidenta d’AUDIR

 

Com fer-se membre de l’Associació?

Per fer-se membre de l’Associació cal emplenar degudament els dos documents que s’indiquen a continuació i enviar-los a la seu de la mateixa.

Formulari d’adhesió als principis de l’Associació.

Sol·licitud d’admissió com a membre.

 

Leave a Reply