Home Parlaments Parlaments de les Religions del Món

Parlaments de les Religions del Món

Image

ImageEl Parlament de les Religions del Món és la trobada interreligiosa periòdica més multitudinària i diversa del món. Cada cinc o sis anys reuneix prop de 8.000 persones d’arreu del món i de totes les tradicions religioses. Les successives edicions són convocades pel Consell per a un Parlament de les Religions del Món (Council for a Parliament of the World’s Religions, CPWR), amb seu a Chicago.

L’objectiu del CPWR és «cultivar l’harmonia entre les comunitats religioses i espirituals del món i promoure el seu compromís amb el món per tal d’aconseguir pau, justícia i sostenibilitat per a tothom». El Parlament de les Religions del Món es posa al servei d’uns valors, com ara el diàleg o la compassió, que ja estan presents en les tradicions religioses, per potenciar-los i fer-los més visibles i fructífers.

En la visió que anima el CPWR, destaca el desig que «les pors i els odis religiosos i culturals siguin reemplaçats per la comprensió i el respecte», que «es tingui cura i es protegeixi la terra i tota forma de vida» i que «tothom es comprometi a viure seguint els seus valors i aspiracions més elevats».

El Parlament de les Religions del Món ofereix la possibilitat de treballar intensament durant una setmana amb líders, experts i gent de base. Els «membres» del Parlament de les Religions del Món són les persones que s’hi inscriuen.

El Parlament no és un òrgan representatiu que hagi de prendre acords a partir de deliberacions i de votacions, sinó un espai per parlar (etimològicament, «parlament» deriva de «parlar»), per intercanviar experiències i aspiracions. Vol suposar un enriquiment i una transformació personal per als participants i, a la vegada, una ampliació d’horitzons per a les seves respectives comunitats o àmbits de procedència. L’entitat convocant del Parlament (el CPWR) està governada per un patronat, els membres del qual representen, de manera no oficial, la diversitat de les comunitats religioses i espirituals del món.

Leave a Reply