Home Material complementari

Material complementari

Webs de consulta

[1] Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de la ONU. Es pot consultar a https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx 

[1] Més informació de la innovació de la llei sobre la violència a: https://eldiariofeminista.info/2020/12/18/avance-historico-en-la-lucha-contra-la-violencia-de-genero-desde-los-movimientos-sociales/

Socialización preventiva de la violencia de género. El podeu trobar en el següent link:

https://65a0efee-2f6b-4f7d-baa2-05761bf610b4.filesusr.com/ugd/8957d5_36b66a45d0cd47cb9281ba61ba76553c.pdfhttps://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8303/1828756.pdf

El projecte europeu de recerca INCLUD-ED (2006-2011):L’ únic projecte europeu centrat en educació obligatòria que es va seleccionar a la convocatoria del VI Programa Marc (convocatoria de gran excelencia científica). Posteriorment ha estat seleccionat entre els 10 millors estudis de totes les àrees científiques que han tingut un major impacte en els últims anys. Aquesta investigació ha identificat 6 Actuacions Educatives d’Èxit (AEE) que vol dir que funcionen en qualsevol context educatiu i social, i adreçat a qualsevol col·lectiu. Són per tant universals. https://comunidadesdeaprendizaje.net/investigacion/includ-ed/

INFORMACIÓ I LECTURES COMPLEMENTÀRIES

Per a més informació i més idees de treball en els diferents grups:

Sobre Violència de Gènere:

Oliver, E., & Valls, R. (2004). Violencia de Género: investigaciones sobre quiénes, por qué y cómo superarla. El Roure.

Sobre Socialització preventiva de la violència de gènere

Duque, E. (coord) (2015) IDEALOVE&NAM. Socialización preventiva de la violencia de género. CNIIE. Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa. Ministerio de Educación Cultura y Deporte https://sede.educacion.gob.es/publiventa/idealovenam-socializacion-preventiva-de-la-violencia-de-genero/violencia-de-genero/20538

Sobre violència d’iguals a les escoles:

Sordé, T. (2017). Guía para la comunidad educativa de prevención y apoyo a las víctimas de violencia escolar. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. https://sede.educacion.gob.es/publiventa/guia-para-la-comunidad-educativa-de-prevencion-y-apoyo-a-las-victimas-de-violencia-escolar/acoso-escolar/21889

Trencar el silenci:

Noticia 1 “Las mujeres religiosas se unen al ‘Me too’”: https://eldiariofeminista.info/2019/03/01/las-mujeres-religiosas-se-unen-al-metoo/

Noticia 2 “La unión internacional de las superioras generales denuncian la cultura del silencio ante la violencia”: https://eldiariofeminista.info/2018/12/09/la-union-internacional-de-las-superioras-generales-denuncian-la-cultura-del-silencio-ante-la-violencia/

Document 1: Guia per a líders religiosos/es i Comunitats.(UNICEF) [Guide for Religious Leaders and Communities]: https://www.unicef.org/media/66776/file/Guide-for-Religious-Leaders-and-Communities-ENG.pdf

Document 2: Treballant amb les comunitats religioses per a finalitzar la violencia de gènere.[Working with religious communities to end gender-based violence (SONKE Gender Justice – South Africa-)] https://genderjustice.org.za/publication/working-with-religious-communities-to-end-gender-based-violence/

 Document 3: El rol de les comunitats religioses en fer front a la violència de gènere i el SIDA (USAID). [The role of religious communities in addressing Gender-based violence and HIVhttps://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/The%20Role%20of%20Religious%20Communities%20Addressing%20GBV%20HIV%20-%20USAID.pdf

Pregàries de Pau i no violència