Home Jornades sobre tecnociència, ecologia i diversitat religiosa

Jornades sobre tecnociència, ecologia i diversitat religiosa

Imagen de Freepik

Dia de la primera Jornada: 26 d’octubre
Horari de la primera i segona taula rodona: de 9:30h a 11:30h i de de 12h a 14h
Jornada presencial i virtual
———————————————————————————————————————–
Els desafiaments actuals de les tecnociències
per a l’espècie humana i l’entorn

Dia de la segona Jornada: 9 de novembre
Horari de la taula rodona: de 10h a 13h
Jornada presencial i virtual
———————————————————————————————————————–
Els fonaments bàsics d’unes societats del coneixement d’acord amb l’ètica humanista i amb la natura


PDF interactivo: Informe final – Jornadas sobre tecnociencia, ecología y diversidad religiosa – castellano

PDF interactiu: Informe final – Jornades sobre tecnociència, ecologia i diversitat religiosa – català


El motiu principal del projecte és abordar de manera seriosa i rigorosa la tensió i el possible conflicte entre les tecnociències i la societat de coneixement, d’una banda, i les tradicions religioses i espiritualitats, de l’altra. Se situa dins del diàleg més ampli entre ciència i religions. Es tracta d’afavorir un humanisme integral que incorpori els recursos ètics i espirituals de les tradicions religioses i assumeixi una relació harmònica amb la natura i la resta d’éssers vius.

La realitat que s’aproxima presenta dues cares, una on el domini i el control de les tecnociències ha quedat en mans d’un sistema explotador, individualista, consumista i alienant el màxim representant del qual serien els anomenats capitalisme de la vigilància (Shoshana Zuboff) o capitalisme avançat (Rosi Braidotti), i una altra cara on la humanitat, per evitar tota aquesta visió apocalíptica, s’enfronta a la ciència i la tècnica, quedant atrapada entre la crítica i la inacció.

El propòsit general d’aquest projecte, atenent aquesta doble visió de la realitat que s’aproxima, és mostrar l’existència i la possibilitat d’una tercera via on, sense renunciar a la ciència i la tecnologia, i sent conscients que, com a espècie humana, es poden modelar els sistemes culturals, es decideixi, en un exercici plenament autoconscient, quina orientació cal donar a les societats del coneixement.