Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg Interreligós

Primera Jornada Interreligiosa – 6 d’abril de 2013

Presentació

 Benvolgudes,

Benvolguts,

Ens plau presentar-vos el material i la metodologia de treball que ha estat preparat per la Comissió de Formació de la Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg interreligós, constituïda per Jaume de Marcos (president de l’AUDIR), Francesc Torradeflot (secretari executiu d’AUDIR), Jaume Angelats (grup Vivarium de Girona), Xavier Melloni (grup de Manresa), Lenna de Botton (de CREA), Pilar Claret (de l’AUDIR), a instàncies de l’Assemblea de la Xarxa reunida en la Jornada de reflexió celebrada a Barcelona el passat 1 d’octubre de 2011.

 

Aquest material va adreçat exclusivament als membres que formen part dels grups i entitats de la Xarxa Catalana a fi de preparar la celebració de la Primera Jornada Interreligiosa Anual de la Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg Interreligiós prevista pel dissabte, 6 d’abril de 2013.

 

Com bé recordeu, el dissabte 1 d’octubre de 2011 tingué lloc una Jornada de reflexió dins d’una Assemblea Plenària extraordinària de la Xarxa Catalana al Centre UNESCO de Catalunya (la relació complerta de la qual trobareu en el menú de la web que us indiquem més endavant). El seu objectiu fou la revisió i reflexió d’aquells aspectes que, al llarg dels darrers anys, el sentir general havia manifestat que calia replantejar i actualizar, especialment pel que fa a la naturalesa i periodicitat del Parlament Català de les Religions i de la pròpia Xarxa.

 

Voldríem posar de relleu tres acords especialment significatius d’aquesta jornada:

 

  1. La decisió de celebrar el Parlament Català de les Religions cada 4 anys i de dibuixar un esquema novedós d’aquest esdeveniment, tant pel que fa a la seva forma com als seus continguts.
  2. La creació de la Jornada Interreligiosa Anual de la Xarxa Catalana, adreçada, prioritàriament, als grups i entitats que formen part d’aquesta Xarxa.
  3. L’acord que la Comissió de Formació de la Xarxa Catalana es faria responsable del disseny de la Jornada i preparació del material previ, deixant l’organització logística en mans de l’entitat acollidora (previsiblement del lloc on es faci la Jornada).

 

Aquests acords i propostes foren posteriorment confirmats en els seus detalls menors (lloc de la Jornada, entitat acollidora, horari, etc.) en una reunió extraordinària de la Comissió Permanent de la Xarxa Catalana que tingué lloc el 19 de gener de 2012. A partir d’aquest moment, la Comissió de Formació va posar fil a l’agulla per a donar forma i fons als acords presos. Fruit de tres reunions d’aquesta Comissió (12 de desembre, 13 de febrer i 26 de març) és el material que ara us fem a mans i us proposem per treballar i preparar amb temps la Jornada del 2013.

 

Aquest pack consta de:

 

1. Materials que puguin ajudar a treballar el tema central de la 1ª Jornada anual interreligiosa concretat en: “El diàleg com a desactivació de les dinàmiques de l’odi”.

 

2. El text que correspon a les pàgines 17 a 59 (bloc primer) del llibre “LES IDENTITATS QUE MATEN” d’Amin Maalouf. Aquest text, el considerem de lectura indispensable, perquè és el que hauria d’ il·luminar el diàleg dels grups i posteriorment el treball de les 3 fitxes.

 

3. Tres fitxes per a treballar en les tres reunions del grup que considerem necessàries cara a un bon aprofundiment de tema i posteriors aportacions.

 

4. Uns materials de lectura complementaris: l’informe CDH de les Nacions Unides i els textos fonamentals per combatre la incitació a l‘odi basada en la religió.

 

El que us demanem és que, després d’haver reflexionat i dialogat sobre les tres qüestions que proposa cada fitxa, cada grup de diàleg en faci un resum i ho enviï a la coordinació de la Xarxa Catalana (p.claret@audir.org ). Les aportacions dels grups i entitats de la Xarxa rebudes a través d’aquestes fitxes de treball seran el material base de la Jornada Anual Interreligiosa.

 

Us informem, finalment, a partir d’ara, que en aquesta carpeta de la web anireu trobant el material principal i el complementari que es consideri útil i valuós per l’aprofundiment d’aquest tema, i convidem a que tots els grups i entitats de la Xarxa Catalana contribueixin amb les seves aportacions a enriquir la reflexió i diàleg de tots.

 

Moltes gràcies

La Comissió de Formació de la Xarxa Catalana