Home Grup de Treball «Dones i Espiritualitat»

Grup de Treball «Dones i Espiritualitat»

Origen

  • Neix el 2019

 Coordinadora

  • Montserrat Castellà

 Objectius

  • L’objectiu principal del grup no és tant explicar la pròpia tradició i conèixer les altres, sinó crear espais comuns en els que cadascú hi participi des del que és i des de la seva identitat.
  • Recuperar i reclamar el patrimoni espiritual i religiós silenciat de les dones, posar-lo en valor i donar-li una nova visibilitat.
  • Compartir la propia manera de viure i celebrar l’espiritualitat.
  • Mirat d’aprofitar l’espai que ens han ofert els Parlaments de les Religions i altres trobades interreligioses per fer participar altres persones del camí que el grup va fent.
  • Reconèixer recuperar i revaloritzar un seguit de valors i d’actituds bàsicament femenines (tot i que, afortunadament, no exclusives de les dones) que els permetin crear un teixit comú des de la diversitat.

 Metodologia

  • Entenen el diàleg com una experiència de trobada personal, no pas per arribar a acords ni consensos, sinó per arriscar-se a entrar en un procés de transformació mútua, de creixement compartit, de creació de sentit.
  • El diàleg interreligiós no és una fórmula que calgui repetir sempre de la mateixa manera. Per això procuren no quedar-se fixades en un model i exploren altres maneres de treballar i de compartir, dins i fora del grup, el que viuen.