Home Publicacions Exposició Mirades en Diàleg a Lloret de Mar

Exposició Mirades en Diàleg a Lloret de Mar

Exposició Mirades en Diàleg a Lloret de Mar
 

L’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós proposa l’exposició Mirades en diàleg, en la qual es donen a conèixer diverses religions presents al nostre país, així com a la visió no religiosa de la vida. La idea sorgeix de la necessitat cada vegada més urgent que les religions formin part de la societat, no com si es tractés de realitats aïllades, sinó integrant-se plenament i fent possible la cohesió social. Només des d’aquesta voluntat sincera d’obertura i coneixement mutu és possible el respecte i la tolerància entre elles i també amb la societat en general.

Aquesta proposta ofereix uns coneixement bàsics de cada tradició religiosa i del pensament no religiós amb la voluntat de promoure l’empatia i el respecte envers aquells que tenen unes creences diferents de les pròpies. Així mateix, serveix per presentar el diàleg interreligiós, una realitat poc coneguda però cada vegada més estesa i necessària. Amb l’exposició es pretén que els visitants comprenguin realitats diferents a la seva i reflexionin sobre les creences pròpies i les dels altres.

 

 

 

L’exposició va destinada a un tipus de públic no iniciat en el tema que, pels esdeveniments socials que s’han produït i per l’arribada cada vegada més nombrosa d’immigrants, se senten atrets pel coneixement de les diverses religions. Presenta diferents nivells de lectura: seguint els peus de foto i veient el vídeo es té una visió general de les diferents creences fent-hi una mirada ràpida, mentre que els textos dels plafons i una mostra de llibres, manuals, revistes, calendaris, declaracions d’organitzacions internacionals de diàleg interreligiós i altres publicacions per consultar ofereixen un coneixement més profund. Objectes de les diferents tradicions religioses son presentats físicament com a símbol de les diverses religions, es tracta d’una aproximació material als objectes simbòlics per trencar la sensació de llunyania i de l’estrany, de l’autòcton i del foraster. Tot això fa que Mirades en Diàleg sigui atractiva per a un públic molt ampli, que va des de les persones adultes a la gent més jove.

   

 

 

Leave a Reply