El Manifest “El diàleg interreligiós com a desactivació de les dinàmiques de l’odi” (llegiu-lo) és la declaració final de les Primeres Jornades de la Xarxa Catalana de Entitats de Diàleg Interreligiós, celebrades el passat 6 d’abril a Barcelona. Vol ser una modesta però decidida resposta a una creixent presència de les subtils dinàmiques de l’odi a la nostra societat. Aquest manifest és el resultat d’un llarg treball de la Comissió de formació de la Xarxa i de cadascun dels grups i persones de les entitats membres que, durant més d’un any i mig han llegit materials, els han debatut, els han contrastat amb les realitats envoltants i han compartit les seves reflexions per tal d’arribar a un consens entre totes les entitats. El manifest és fruit d’aquest consens. Aquest manifest vol servir per orientar la tasca de cadascuna de les entitats membres en el seu compromís de construir una societat dialogal, espiritualment arrelada, cohesionada i socialment solidària. En aquest sentit la publicació del manifest obra una campanya per denunciar la situació i proposar accions sinèrgiques, imaginatives i creatives per prevenir i combatre les dinàmiques de l’odi. A més, ara volem oferir el Manifest i la campanya a tota la societat amb l’esperança que els facin seus i ens ajudi a construir plegats una cultura de pau i de diàleg que denunciï els prejudicis i estereotips que contribueixen a generar dinàmiques de intolerància i, fins i tot, d’odi.

La Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg Interreligiós està formada per divuit entitats de diàleg interreligiós de l’àrea geogràfica de cultura catalana, des de Perpinyà fins a Alacant i des de Lleida fins a Ses Illes (https://www.audir.org/index.php/xarxa-catalana-dentitats-mainmenu-32). El servei de coordinació de la Xarxa el realitza l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós.

La Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg Interreligiós lliura al Parlament un manifest per desactivar les dinàmiques d’odi per mitjà del diàleg entre religions (Dimecres, 10 de juliol de 2013. Palau del Parlament):

http://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies?p_id=137692092