Home Publicacions DUELLUM: NO TAN SOLS / NO TAN SOLOS

DUELLUM: NO TAN SOLS / NO TAN SOLOS

DUELLUM: NO TAN SOLS / NO TAN SOLOS

DUELLUM:

       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                             

VERSIÓ EN CATALÀ:

 

Tradicions religioses i conviccions no religioses comparteixen una espiritualitat humana comuna; una dimensió humana profunda transversal, que els éssers humans podem conrear en major o menor mesura, però que forma part de la nostra mateixa naturalesa. A més, aquesta espiritualitat comuna s’expressa amb una gran i rica varietat de llenguatges, de formes, de rituals i celebracions que fan que el patrimoni cultural comú en aquest àmbit sigui immens. Un dels moments en els quals l’espiritualitat comuna de l’ésser humà i les seves diverses formes expressives es fan més visibles és el moment de la mort, amb les seves cerimònies funeràries o honres fúnebres. L’acompanyament al difunt i als seus familiars no és només una mostra de transcendència sinó també, i sobretot, una mostra excepcional de l’empatia, de la compassió i de la solidaritat humanes.

 

 

VERSIÓN EN CASTELLANO:

 

Tradiciones religiosas y convicciones no religiosas comparten una espiritualidad humana común ; una dimensión humana profunda transversal, que los seres humanos podemos cultivar en mayor o menor medida , pero que forma parte de nuestra propia naturaleza . Además, esta espiritualidad común se expresa con una gran y rica variedad de lenguajes, de formas, de rituales y celebraciones que hacen que el patrimonio cultural común en este ámbito sea inmenso. Uno de los momentos en los que la espiritualidad común del ser humano y sus diversas formas expresivas se hacen más visibles es el momento de la muerte, con sus ceremonias funerarias o honras fúnebres.

El acompañamiento al difunto ya sus familiares no es sólo una muestra de trascendencia sino también, y sobre todo , una muestra excepcional de la empatía, de la compasión y de la solidaridad humanas.

 

 

GUIA

 

icon Manual versió catalana

icon Manual versión castellana

 

FITXES / FICHAS

 

 

icon Fitxa 1_Esglesia Catolica. Exequies amb missa.pdf
icon Ficha 1_Iglesia Catolica. Exequias con misa.pdf

icon Fitxa 2_Esglesia Catolica. Exequies sense missa.pdf

icon Ficha 2_Iglesia catolica.Exequias sin misa.pdf

  

icon Fitxa 3_Esglesia Catolica. Exequies per a nens.pdf

icon Ficha 3_ Iglesia Catolica. Exequias infantil.pdf

 

 

icon Fitxa 4_Esglesies Evangeliques. Model Contemporani.pdf

icon Ficha 4_Iglesias evangelicas. Modelo contemporaneo.pdf

 

icon Fitxa 5_Esglesies Evangeliques. Model Anglica.pdf

icon Ficha 5_Iglesias evangelicas. Modelo anglicano.pdf

icon Fitxa 6_Esglesia Evangelica de Filadelfia.pdf

icon Ficha 6_Iglesia evangelica de filadelfia.pdf

   

 

icon Fitxa 7_Islam sunnita.pdf

icon Ficha 7_Islam sunnita.pdf

 

icon Fitxa 8_Islam sunnita pakistanes.pdf

icon Ficha 8_Islam sunnita. Modelo pakistani.pdf

icon Fitxa 9_Islam sunnita senegales.pdf

icon Fitxa 9_Islam sunnita senegales.pdf

 

icon Fitxa 10_Judaisme I.pdf

icon Ficha 10_Judaismo modelo I.pdf

 

icon Fitxa 11_Judaisme II.pdf

icon Ficha 11_Judaismo modelo II.pdf

icon Fitxa 12_Judaisme Reformat.pdf

icon Ficha 12_Judaismo reformado.pdf

 

icon Fitxa 13_Budisme vajrayana.pdf

icon Ficha 13_Budismo vajrayana.pdf

 

icon Fitxa 14_Budisme zen.pdf

icon Ficha 14_Budismo zen.pdf

 

icon Fitxa 15_ Esglesia Ortodoxa. Model serbi_vc.pdf

icon Ficha 15_Iglesia ortodoxa. Modelo serbio.pdf

 

 

icon Fitxa 16_Esglesia Ortodoxa. Model romanes.pdf

icon Ficha 16_Iglesia ortodoxa. Modelo rumano.pdf

 

icon Fitxa 17_Esglesia de Jesucrist dels Sants dels Ultims Dies.Mormons.pdf

icon Ficha 17_Iglesia Jesucristo Santos Ultimos Dias. Mormones.pdf

icon Fitxa 18_ Testimonis cristians de Jehova.pdf

icon Ficha 18_Testigos cristianos de Jehova.pdf

     

 

icon Fitxa 19_ Fe bahai.pdf

icon Ficha 19_Fe Bahai.pdf

 

icon Fitxa 20_Hinduisme vaishnava.pdf

icon Ficha 20_Hinduismo. Modelo vaishnava.pdf

icon Fitxa 21_ Hinduisme Advaita.pdf

icon Ficha 21_Hinduismo. Modelo advaita.pdf

 

icon Fitxa 22_Sikhisme.pdf

icon Ficha 22_Sijismo.pdf

 

icon Fitxa 23_Ateisme.pdf

icon Ficha 23_Ateismo.pdf

icon Fitxa 24_Interconviccional.pdf

icon Ficha 24_ Modelo interconviccional.pdf

Leave a Reply